ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.7k thành viên

The graph provides information about the number of people smoking in Someland which is divided into two different gender groups. It can be seen that number of men smoking was always higher than that of the group of women.

As regard the first, it was about 600 men in every 1000 using tobacco in the beginning of the period. However, this data experienced an gradually decrease to 250000 in 2000.

For the first 25 years, the rate of women smoking had an steady increase from under 100 women per 1000 to slightly more than 300. After that, it remained this rate for 5 years and then, it started to gradually decline to 200 people in every 1000 in 2000.

In conlclusion, it is noticeable that more and more men in Someland decided to quit smoking. Meanwhile, the rate of smoking in women generally increased until 1977 and then fell for the rest of period.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The graph provides information about the number of people smoking in Someland which is are divided into two different gender groups. It can be seen that the number of men smoking was always higher than that of the group of women between 1960 and 2000.

As regard the At first, it was there were about 600 men in every 1000 using tobacco in at the beginning of the period considered. However, this data experienced an a gradually decrease to 250,000 in 2000.

For the first 25 years, the rate of women smoking had an a steady increase from under 100 women per 1000 to slightly more than 300. After that, it remained this rate remained stable for 5 years and then, it started to gradually decline to 200 people in every 1000 in 2000.

In conlclusion, it is noticeable that more and more men in Someland decided to quit smoking. Meanwhile, the rate of smoking in women generally increased until 1977 and then fell for the rest of period.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
thank you so much!!
0 phiếu

The graph provides information about the number of people smoking in Someland which is are divided into two different gender groups. It can be seen that the number of men smoking was always higher than that of the group of women from 1960 to 2000.

As regard the first In 1960, it was there were about 600 men in every 1000 using tobacco in at the beginning of the period shown. However, this data experienced an a gradually decrease to 250,000 in 2000.

For the first 25 years, the rate quantity of women smoking had an steady increase increased steadily from under 100 women per 1000 to slightly more than just over 300. After that, it the figure remained this rate stable for 5 years, and then, it started to gradually decline declining gradually to 200 people in every 1000 in 2000.

In conlclusion, it is noticeable that more and more men in Someland decided to quit smoking. Meanwhile, the rate of smoking in women generally increased generally until 1977, and then fell falling for the rest of period.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (59 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2017 trong Trend (line) bởi toanvo (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 2 Tháng 8, 2016 trong Trend (line) bởi Bùi Thị Thúy Triều (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2015 trong Trend (line) bởi Julia Olivia (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 6, 2015 trong Trend (line) bởi Mỹ Duyên (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 31 Tháng 7, 2017 trong Trend (line) bởi trangminkie (0 điểm)
...