ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.5k thành viên

I am usually very careful with my expenses, for before getting paid I am already doing the calculation of all I am supposed to pay in a month. After calculating all my monthly expenses I see what I have left, and then I also try to predict how much money I am going to spend on a certain month. Some people might ask: "How is it possible?" Well, you just need to consider if in a particular month there will be some bills related to something like buying birthday gifts for relatives, or if you will need to travel to spend a weekend in a place on leisure or business. Anyway, I consider myself the kind of person who doesn't like to spend too much money on things that are not useful or things that are not going to be necessary for me, but once in a while it feels really good to treat myself with something nice, just to make sure that my money is not just for paying bills, but also to do whatever I want and whenever I want too.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (20 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
  • I am usually very careful with my expenses: mình nghĩ vừa usually vừa very bị vụng. Nếu bạn muốn nói về tính chất của việc chi tiêu của mình thì không cần đưa mức độ thường xuyên ra làm gì. 
  • of all I am supposed to pay in a month: mình nghĩ ở đây hơi dài dòng, có thể rút thành of monthly estimated outflow of money.
  • I see what I have left: I find out how much money left,
  • try to predict how much money : to estimate
  • something like buying : mình thấy something like ở đây bị dư
  • to travel to spend a weekend: hình như là to travel or to spend 
  • who doesn't like to spend: doesnt like spending
  • or things that are not going to be: mình thấy có thể rút gọn thành or not neccessary luôn
  • it feels really good to treat: cấu trúc chủ ngữ giả it's very good thì đúng hơn, good có thể thay bằng từ khác hay hơn như great, wonderful, fascinating, interesting,...
  • whenever I want too. : whenever I need/ desire/ like,... để không bị lặp từ
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
...