ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

57.4k thành viên

The graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.

image

The line graph compares the number of times eaten for three different kinds of fast food by Australia youngsters between 1975 and 2000.
It is obvious that the quantity of times spending for hamburgers and pizza by Australia young people increased rapidly over the period shown, while the figure of fish and chips decreased significantly.
In 1975, fish and chips were the most popular fast food in Australia, with 100 times, whereas hamburgers and pizza were considerable lower, at around 10 times and 5 times respectively. Afterwards, the figures of fish and chips dropped gradually in the following 5 years, before a slight rise to about 95 times in 1985. In contrast, the period from 1975 to 1985 witnessed a significant growth in the quantity of times eaten for hamburgers and pizza, to approximately 85 times and 30 times respectively.
Between 1985 and 2000, the number of times spending for fish and chips fell rapidly to just under 40 times, compared with over 100 times of hamburgers and nearly 85 times of pizza.
 
 (173 words by Long đẹp trai)

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (59 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất
The line graph compares the number of times eaten for three different kinds of fast food by teenagers in Australia youngsters between 1975 and 2000.
It is obvious that the quantity of times spending for frequency of consuming hamburgers and pizza by Australian young people increased rapidly over the period shown, while the figure of fish and chips decreased significantly.
In 1975, fish and chips were the most popular fast food in Australia, with 100 times per year, whereas hamburgers and pizza were considerably lower less common, at around 10 times and 5 times respectively. Afterwards, the figures of fish and chips dropped gradually in the following 5 years, before a slight rise to about 95 times in 1985. In contrast, the period from 1975 to 1985 witnessed a significant growth in the quantity number of times eaten for hamburgers and pizza, to approximately 85 times and 30 times respectively.
Between 1985 and 2000, the number of times spending for fish and chips fell rapidly to just under 40 times, compared with an upward trend in the other two, with over 100 times for hamburgers and nearly 85 times for pizza at the end of the period considered.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...