ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.5k thành viên

My goal in the next 5 years is to be a good college graduate and fluent in English. For a good graduation goal, I have to study hard, read a lot of books and I need to practice regularly. To be fluent in English, I have to communicate in English regularly, I need to practice pronunciation and read a lot of grammar and vocabulary books.
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

My aim in the next 5 years is to be a good college graduate student and fluent in English.In order to achieve my goal before graduation For a good graduation goal, I have to study hard put a lot of effort in learning , read a lot of plenty of books as well as and I need to practice ( practice what? ) regularly. To be fluent in English, I have to communicate in English  I need to and practice pronunciation on a regular basis; also, I need to read a lot of grammar and vocabulary books.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (9 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...