ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41.3k thành viên

The graph below shows the amounts of waste produced by three companies over a period of 15 years.

Image result for the companies waste ielts

The illustration provides information on the figure for waste in tonnes made by three companies named A,B and C from 2000 to 2015.

It is clear from the graph that company A and B produced less waste between 2000 and 2015, whereas the amount of waste produced by company C  grew gradually throughout the years.

In the first year 2000, the quantity of waste that company A made began at precisely 12 tonnes, the highest level compared to company B and C, with the figure for waste being a bit lower than 9 tonnes and slightly over 3 tonnes respectively. This amount of company A declined gradually over 15 years, reaching about 11 tonnes in 2010 and slightly under 9 tonnes in the last year 2015. With the same downward trend, Company B’s amount of waste dove over 15 years and reached exactly 3 tonnes in 2015 apart from a brief rise of nearly 2 tonnes from 2000 to 2005.

In sharp contrast with the other two companies, the quantity of the produced waste from company C saw an upward trend throughout 15 years. There was a slow rise in this figure of 3 tonnes in 2005 and approximately 2 tonnes in 2010, until it reached a peak of 10 tonnes in 2015.

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (3 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

The illustration provides information on the figures for waste in tonnes made released by three companies named A,B and C from 2000 to 2015.

It is clear from the graph that company A and B produced less waste between 2000 and 2015, whereas the amount of waste produced by company C  grew gradually throughout the years.

In the first year Starting in 2000, the quantity of waste that company A made began stood at precisely 12 tonnes, the highest level compared to those of company B and C, with the figures for waste being a bit just lower than 9 tonnes and slightly over 3 tonnes respectively. This amount of The waste discharged by company A declined gradually over 15 years, reaching down to about 11 tonnes in 2010 and slightly under 9 tonnes in the last year 2015. With the same downward trend, Company B saw its ’s amount of waste diving over 15 years after from a brief rise of nearly 2 tonnes from 2000 to 2005, arriving at and reached exactly 3 tonnes in 2015 apart.

In sharp contrast with the other two companies, the quantity of the produced waste from company C saw (or showed) an upward trend throughout 15 years. There was a slow rise in this figure of 3 tonnes in 2005 and approximately 2 tonnes in 2010, until it reached a peak of 10 tonnes in 2015 at the end of the period considered.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
Cảm ơn bạn nhiều.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
3 Góp ý
1 góp ý
...