ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

40.7k thành viên

Các bạn xem giúp mình và nếu có thể cho mình biết band điểm mình có thể đạt được đối với bài viết này, cảm ơn các bạn :) 

ĐỀ BÀI: It is not necessary to travel to travel to other places to learn the culture of other people. We can learn just as much from books, films and the internet . Do you agree or disagree.

It is commonly believed that  to figure about the culture of other nations or territories, it is not virtually essential for human to travel to the places they want to explore, and instead they can make use of today’s state - of - the - art technological facilities such as laptops, computers to learn about it via the Internet or films. In my view, I do not agree with this thinking.
 

It is understandable why some people advocate the idea of learning about the culture without going travelling to other sites. The rationale for this is that in this day and age, thanks to Internet coverage on almost the corners of the world, a wealth of knowledge about all fields are available for people to have access to, with no exception of culture - associated information. People can easily find the answers for questions or issues about culture which they are interested in only by searching on Google or other browsers. In addition, film producers also tend to include the contents about culture into some their films to advertise the image of their country so that people also find out about it through this kind of films, or even through culture-related books which are various today. However, some information on the Internet, in the books or films may be incorrect or make no sense to read. Moreover, some knowledge, which readers care about, may not be included on the Internet, books or films. All of these may limit human’s perception of the certain culture.
 

I am of the opinion that people should go travelling to the countries where they want to find out its culture and custom to have practical experience in lieu of learning through the Internet or materials offering only theories which sometimes are insufficient for people’s information exploration. The reason is that travellers would have a chance to experience actually, figure out about culture by themselves but not by others’ thinking or review written in newspapers or books. This could help them truly understand about what the culture of the country really is and how it is presented in reality.
 

Although today, moving to other places to know about the culture is considered an unnecessary method, it could bring lots of practical experience which books, films or the Internet could not bring about.
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất

Original writing

Suggested correction

It is commonly believed that  to figure about the culture of other nations or territories, it is not virtually essential for human to travel to the places they want to explore, and instead they can make use of today’s state - of - the - art technological facilities such as laptops, computers to learn about it via the Internet or films. In my view, I do not agree with this thinking.

It is commonly believed that it is not essential to travel to the nations or territories to figure about their cultures, and today’s state - of - the - art technological facilities such as computers connected to the Internet or films can be used. In my view, I do not agree with this thinking.  

It is understandable why some people advocate the idea of learning about the culture without going travelling to other sites. The rationale for this is that in this day and age, thanks to Internet coverage on almost the corners of the world, a wealth of knowledge about all fields are available for people to have access to, with no exception of culture - associated information. People can easily find the answers for questions or issues about culture which they are interested in only by searching on Google or other browsers. In addition, film producers also tend to include the contents about culture into some their films to advertise the image of their country so that people also find out about it through this kind of films, or even through culture-related books which are various today. However, some information on the Internet, in the books or films may be incorrect or make no sense to read. Moreover, some knowledge, which readers care about, may not be included on the Internet, books or films. All of these may limit human’s perception of the certain culture.

It is understandable why some people advocate the idea of learning about the cultures without going travelling to other sites. The rationale for this is that in this day and age, thanks to Internet coverage on in almost the all corners of the world, a wealth of knowledge about in all fields including culture - associated information are is available for people to have access to. People can easily find the answers for the questions or issues about culture which they are interested in only by searching on Google or other browsers search engines. In addition, film producers also tend to include the cultural features into some of their films to advertise the images of their countries so that people can also find out about it them through this kind of films, or even through various culture-related books which are various today. However, some information on the Internet, in the books or films may be incorrect or make no sense to read. Moreover, some knowledge which readers care about may not be included on the Internet, books or films. All of these problems may limit human perception of the certain cultures.

I am of the opinion that people should go travelling to the countries where they want to find out its culture and custom to have practical experience in lieu of learning through the Internet or materials offering only theories which sometimes are insufficient for people’s information exploration. The reason is that travellers would have a chance to experience actually, figure out about culture by themselves but not by others’ thinking or review written in newspapers or books. This could help them truly understand about what the culture of the country really is and how it is presented in reality.

I am of the opinion that people should go travelling to the countries where they want to find out about its culture and customs to have practical experience. Learning through the Internet or materials offers only theories, which sometimes is insufficient for the exploration of information for people’s information exploration. The reason is that travelers would have a chance to actually experience and figure out about cultures by themselves but and not by through others’ thinking or reviews written in newspapers or books. This could help them truly understand about what the culture of the a country really is and how it is presented in reality.

Although today, moving to other places to know about the culture is considered an unnecessary method, it could bring lots of practical experience which books, films or the Internet could not bring about.

Although today, moving going to a place to know about its culture is considered an unnecessary method, it could bring lots of practical experience which books, films or the Internet cannot provide.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Chào bạn, mình rất cảm ơn bạn vì đã giành thời gian góp ý cho bài viết của mình để nó trở nên hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên mình có một chút thắc mắc là trong bài, một số chỗ bạn thêm " s" vào culture. Theo như mình đọc 1 bài về culture dạng số ít và số nhiều trên trang web của ielts simon thì nếu cultures là thường chỉ 1 nhóm người, cộng đồng hay xã hội, còn culture là chỉ về các tập tục tín ngưỡng, nghệ thuật, âm nhạc->  văn hóa chỉ chung. bạn tham khảo thêm đường link bên dưới về culture và cultures trên ielts simon nhé và nếu có thể mình hiểu sai, mong bạn chỉ bảo thêm.

http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2017/02/ielts-vocabulary-culture-a-culture.html

Cảm ơn bạn rất nhiều :) 

Cảm ơn phản hồi của bạn. Mời bạn xem định nghĩa của Oxford về culture (mục số 2, loại danh từ đếm được):

https://en.oxforddictionaries.com/definition/culture

Chúc bạn thành công.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...