ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.7k thành viên

 

image

The pie charts compare the proportion of people who came to and left the UK in 2007.

It is clear that definite job and formal study were the main reasons for immigration, while definite job and looking for work were the main reasons for emigration.

Definite job accounted for almost a third, which was the most popular reason for migration. Just over a quarter of people who immigrated for formal study, but only 4% for emigration. The proportion of people who left country for work made up 22%, and a minority (12%) came to the UK for the same reason.

On the other hand, people left the UK for no reason and other also occupied a significant percentage, at 18% and 14%, while the figures for this reason was 6% and 11% respectively. Finally, the proportion of people who came to and left the UK for accompany/join made up less than a fifth, at 15% and 13% respectively.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The pie charts compare (compare to)the proportion of people who came to and left the UK in 2007.

It is clear that definite job and formal study were the main reasons for immigration, while definite job and looking for work were the main reasons for emigration.

Definite job accounted for almost a third, which was the most popular reason for migration. Just over a quarter of people who immigrated for formal study, but only 4% for emigration. The proportion of people who left country for work made up 22%, and a minority (12%) came to the UK for the same reason.

On the other hand, people left the UK for no reason and other also occupied a significant percentage, at 18% and 14%, while the figures for this reason was 6% and 11% respectively. Finally, the proportion of people who came to and left the UK for accompany/join made up less than a fifth, at 15% and 13% respectively.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 3, 2016 trong Comparison bởi trangth_amelia (23 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 12, 2014 trong Comparison bởi maitung2139 (6 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 7, 2016 trong Trend (line) bởi Minh Muse (0 điểm)
...