ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

40.9k thành viên

image

The line graph demonstrates the waste output of 3 companies from 2000 to 2015

It can be seen that the amount of waste produced by 3 companies had a significant change. Over the 15-year period, both company A and B 's waste output dropped dramatically while the amount of company C surged.

In 2000, company A had the highest amount of waste output which was 12 tonnes while company B and C just produced only around 8 and 4 tonnes of waste. Over the next 5 years, company A reduced their waste output down to over 10 tonnes, but B and C still produced more over 3 tonnes than in 2000.

Between 2005 and 2015, the figure of company C continue rose up to the peak at almost 10 tonnes. Oppositely, there was a plummet in the amount of waste produced by company A and B. They both hit the lowest point of over 8 and only 3 tonnes.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (14 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

2 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

The line graph demonstrates the waste output of 3 companies from 2000 to 2015

It can be seen that the amount of waste produced by 3 companies had a significant changes. Over the 15-year period, the waste output of both company A and B dropped dramatically while that of company C surged.

In 2000, company A had the highest amount of waste output at 12 tonnes while company B and C just produced only around 8 and 4 tonnes respectively of waste. Over the next 5 years, company A reduced their waste output down to over 10 tonnes, but B and C still increased by more than 3 tonnes compared to 2000.

Between 2005 and 2015, the figure of company C continue rose up to the a peak at of almost 10 tonnes. Oppositely, there was a plummet downward trend for in the amount of waste produced by company A and B. They both hit the lowest points of over 8 and only 3 tonnes respectively at the end of the period considered.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
Bạn có thể chấm giùm mình bài này khoảng band điểm bnh ko. Cảm ơn bạn nhiều :))
+1 phiếu

 

 

The line graph demonstrates the waste output of 3 companies from 2000 to 2015

It can be seen that the amount of waste produced by 3 companies had a significant change. Over the 15-year period, both company A and B 's waste output dropped dramatically while the amount of company C surged.

In 2000, company A had the highest amount of waste output which was 12 tonnes while company B and C just produced only around 8 and 4 tonnes of waste. Over the next 5 years, company A reduced their waste output down to over 10 tonnes, but B and C still produced more over 3 tonnes than in 2000.

Between 2005 and 2015, the figure of company C continue rose up to the peak at almost 10 tonnes. Oppositely, there was a plummet in the amount of waste produced by company A and B. They both hit the lowest point of over 8 and only 3 tonnes.

 

The line graph demonstrates the waste output of 3 companies from 2000 to 2015 ( bạn thêm đơn vị vào nhé)

It can be seen that the amount of waste produced by 3 companies had a significant change. Over the 15-year period, both company A and B 's waste output dropped dramatically while the amount of company C surged. ( good paragraph)

In 2000, company A had the highest amount of waste output which was 12 tonnes while company B and C just produced only around 8 and 4 tonnes of waste respectively . Over the next 5 years, company A reduced their waste output down to over 10 tonnes, but B and C still produced more over 3 tonnes than in 2000.

Between 2005 and 2015, the figure of company C continued to rise to the peak at almost 10 tonnes. Conversely , there was a drop in the amount of waste produced by company A and B. They both hit the lowest point of over 8 and only 3 tonnes.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)
Bạn có thể chấm giùm mình bài này khoảng band điểm bnh ko. Cảm ơn bạn nhiều :))

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...