ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,081 Bài viết

2,943 Góp ý

1,942 bình luận

13,154 thành viên

Bài IELTS Task 1

image

The line graph demonstrates the waste output of 3 companies from 2000 to 2015

It can be seen that the amount of waste produced by 3 companies had a significant change. Over the 15-year period, both company A and B 's waste output dropped dramatically while the amount of company C surged.

In 2000, company A had the highest amount of waste output which was 12 tonnes while company B and C just produced only around 8 and 4 tonnes of waste. Over the next 5 years, company A reduced their waste output down to over 10 tonnes, but B and C still produced more over 3 tonnes than in 2000.

Between 2005 and 2015, the figure of company C continue rose up to the peak at almost 10 tonnes. Oppositely, there was a plummet in the amount of waste produced by company A and B. They both hit the lowest point of over 8 and only 3 tonnes.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 4 Tháng 5, 2017 trong Comparison bởi dieuchau (14 điểm)
sửa nội dung 4 Tháng 5, 2017 bởi dieuchau
share bài về Wall để xem lại ===>

2 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

The line graph demonstrates the waste output of 3 companies from 2000 to 2015

It can be seen that the amount of waste produced by 3 companies had a significant changes. Over the 15-year period, the waste output of both company A and B dropped dramatically while that of company C surged.

In 2000, company A had the highest amount of waste output at 12 tonnes while company B and C just produced only around 8 and 4 tonnes respectively of waste. Over the next 5 years, company A reduced their waste output down to over 10 tonnes, but B and C still increased by more than 3 tonnes compared to 2000.

Between 2005 and 2015, the figure of company C continue rose up to the a peak at of almost 10 tonnes. Oppositely, there was a plummet downward trend for in the amount of waste produced by company A and B. They both hit the lowest points of over 8 and only 3 tonnes respectively at the end of the period considered.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 5 Tháng 5, 2017 bởi jshowart (443 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất 11 Tháng 5, 2017 bởi dieuchau
Bạn có thể chấm giùm mình bài này khoảng band điểm bnh ko. Cảm ơn bạn nhiều :))
+1 phiếu

 

 

The line graph demonstrates the waste output of 3 companies from 2000 to 2015

It can be seen that the amount of waste produced by 3 companies had a significant change. Over the 15-year period, both company A and B 's waste output dropped dramatically while the amount of company C surged.

In 2000, company A had the highest amount of waste output which was 12 tonnes while company B and C just produced only around 8 and 4 tonnes of waste. Over the next 5 years, company A reduced their waste output down to over 10 tonnes, but B and C still produced more over 3 tonnes than in 2000.

Between 2005 and 2015, the figure of company C continue rose up to the peak at almost 10 tonnes. Oppositely, there was a plummet in the amount of waste produced by company A and B. They both hit the lowest point of over 8 and only 3 tonnes.

 

The line graph demonstrates the waste output of 3 companies from 2000 to 2015 ( bạn thêm đơn vị vào nhé)

It can be seen that the amount of waste produced by 3 companies had a significant change. Over the 15-year period, both company A and B 's waste output dropped dramatically while the amount of company C surged. ( good paragraph)

In 2000, company A had the highest amount of waste output which was 12 tonnes while company B and C just produced only around 8 and 4 tonnes of waste respectively . Over the next 5 years, company A reduced their waste output down to over 10 tonnes, but B and C still produced more over 3 tonnes than in 2000.

Between 2005 and 2015, the figure of company C continued to rise to the peak at almost 10 tonnes. Conversely , there was a drop in the amount of waste produced by company A and B. They both hit the lowest point of over 8 and only 3 tonnes.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 6 Tháng 5, 2017 bởi Mynghi2017st (15 điểm)
Bạn có thể chấm giùm mình bài này khoảng band điểm bnh ko. Cảm ơn bạn nhiều :))

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi cloudyaya (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi duongthihuongly18 (18 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi thao_nhi_1998tn (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 8, 2017 trong Comparison bởi phtienhuy (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi Phạm Như Phương (0 điểm)
0 Góp ý
...