ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.9k thành viên

My best friend is someone special when I can share my all feelings. She is Le Duyen. We've been friends since we started primary school. She is tall. She has black short hair and brown eyes  She is a pretty girl  I like so much her. She is very jolly and helpful. Duyen is really a special friend for me because she always helps me in my life. She doesn't always say something just to please me. When I mistakes or do something badly, she even criticizes me and tells me what to do in the right way. We will become great friends forever. I want talk to her: "You rock"
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

My best friend is someone special with whom I can share my all feelings. She is Le Duyen. We've been friends since we started primary school. She is tall. She has black short hair and brown eyes  She is a pretty girl. I like her so much. She is very cheerful and helpful. Duyen is really a special friend for me because she always helps me in my life. She never says something just to please me. When I make mistakes or do something badly, she gives me good feedback and tells me what to do in the right way. We will be great friends forever. I want to tell her: "You rock".

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (443 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...