ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

Money plays an neccessary part in our lives. In some aspects, it’s the most important thing in our life.

Without money people can not buy their clothes, food and all other neccessary things to comfort our life. We require money for traveling, or buying medicine when we are sick and also to paying other services. In truth, money is almost indispensable  to our survival. Most of people’s activities are therefore directed towards making as much money as possible. Lack of money also causes many great hardship and sorrow in many families. Thousands of people are dying everyday over the world because they cannot buy nutritious food or because they’re not able to pay their doctors fee. We can say that money is very important in human affairs.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Money plays a neccessary part in our lives. In some aspects, it’s the most important thing in our life.

Without money people can not buy their clothes, food and all other neccessary things to comfort our life. We require money for traveling, or buying medicine when we are sick and also to for paying other services. In truth, money is almost indispensable to our survival. Most of people’s human activities are therefore directed towards making as much money as possible. Lack of money also causes many much great hardship and sorrow in many families. Thousands of people are dying everyday all over the world because they cannot buy nutritious food or because they’re not able to pay their doctors fee. We can say that money is very important in human affairs.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
0 phiếu

Money plays an => a neccessary part in our lives. In some aspects,=> to some extent.  it’s => it is the most important thing in our life.

Without money people can not => cannot buy their clothes, food and all other neccessary things to comfort our life.=> other necessities We require money for traveling, or buying medicine when we are sick and also to paying => to pay other services. In truth, money is almost indispensable  to our survival. Most of => most people’s activities are therefore directed towards making as much money as possible. Lack of money also causes many great hardship and sorrow in many families. Thousands of people are dying everyday over the world because they cannot buy nutritious food or because they're => they are not able to pay their doctors fee.=> medical expenses.  We can say that money is very important in human affairs.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
1 góp ý
...