ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,081 Bài viết

2,943 Góp ý

1,942 bình luận

13,154 thành viên

Writing task 1 - The number of books rented in a local British library in 2009

The pie chart shows data about how many people rented volumes in Malton town libraby in 2009 .

Overall, there were a significant fluctuation in the number of books in 12 months of 2009. The figure was at its highest in december , whereas it was at its record low in february .

In the first month of that year , the number of books rented stood at 10 and reduced to reach at almost one-second of its in the second month . Three months later , the figure increased considerably to peak at 15 and then it remained stable until it peaked at 20 .

In the september , this upward trend was suddenly broken to 12 . In the next 3 months period , the number oscillated gradually . December became the highest rise at 21 .

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 26 Tháng 4, 2017 trong Comparison bởi khlinh293 (12 điểm)
sửa nội dung 27 Tháng 4, 2017 bởi khlinh293
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The pie chart The bar graph illustrates clearly the number of books rented in Malton Town's library, UK during the year of 2009.

Overall, the demand for renting increased gradually throughout the whole year. By the end of December, the number of documents recorded was a little more than twice as many as that of the beginning of the year. The figure was also at its peak in December with 21.

February was  the month when people rented fewest books with only 6 volumes recorded. After that, the charts increased gradually and peaked again in August with 20 books. The figure witnessed two significant decline in February and September, when the number dropped nearly a half.

From October to the end of the year, the graph stabilized roughly 10 books per month but increased dramatically in December.

I think you should focus more on comparing and pointing out the uniqueness of the figure instead of listing out the numbers. And this is not a pie chart

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 27 Tháng 4, 2017 bởi MinhPhan (7 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 3, 2016 trong Comparison bởi trangth_amelia (23 điểm)
0 Góp ý
...