ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41.4k thành viên

It has been argued that the prohibition of advertisement would brings society great benefits as the majority of them are useless and some time harmful to the viewers. In my standpoint, this assumption is unreasonable and therefore I totally disagree with it

          To begin with, it is universally true that advertisements are wonderful source of information that provide disseminated needed information of new products. In fact, these new goods would remain unknown to the general public if there is no advertisement through mass media including television, newspaper, magazines or the internet. As a consequence, not only the residents do not benefit from the recent commodities for their daily basis but also the company producing those products cannot thrive and make profit. This can result in detrimental effects on the economic development of a nation

          Another aspect worth mentioning is that the number of unemployed will certainly rise when advertisement undergoes a prohibitive order. As a matter of fact, the advertisement industry offers numerous employment opportunities for the citizens in this field. For example, hundreds of well-known companies dispense thousands of jobs in advertising throughout their branches across different regions. If advertisement is banned, it is unthinkable that number of workers will be forced to do other jobs or remain jobless. This would put great burden on the whole society as governments have to provide temporary financial support for these people.

          In conclusion, I pen down saying that the disallowance of advertisement in all forms as some people have agreed is unacceptable as this ay lead to undesirable consequences of a country.  

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (15 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Chào bạn, sau khi đọc bài của bạn mình có góp ý như sau, vì đay là quan điểm cá nhân nên hy vọng bạn consider và do better nhé:

Thứ nhất, ở đoạn đầu chỗ sometime harmful mình khuyên bạn nên thay bằng even, harmful thì câu văn sẽ trau chuốt hơn. thường thì therefore mình thường ít thấy natives cho and trước nó nha, thay vì vậy mình nên ";therefore,..." nha bạn.

Thứ hai, ở đoạn 2. Ở dòng thứ hai, câu đầu thêm "a wonderful source .." và chỗ "that provide disseminated needed information of new products." khi bạn dùng mênh đề quan hệ để nố ở đây là đang dùng cho "a wonderful source of information" nên provide ở đây phải thêm "s" và như vậy câu này trỏ nên rất lủng củng, vì vậy mình có gợi ý cho bạn đó là" diseminates about what we, probably, are seeking  for." Khi liệt kê phương tiện truyền thông bạn nện để số nhiều hết để nó parallel với nhau nhé.

Ở đoạn 3, "the unemployed" nhé. " unthinkable that number of " thêm "a" trước number nhé. "put great burden " thêm "a great burden ". 

Bạn xem lại câu này giúp mình nhé "some people have agreed is unacceptable as this ay lead to undesirable consequences of a country.  "

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
Mình cảm ơn những góp ý rất hữu ích của bạn, những góp ý này thật sự giúp mình nhận ra những lỗi sai và cải thiện một phần nào đó kỹ năng viết của  mình. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công nhé

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...