ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,183 thành viên

Countries are becoming more and more similar because people are able to buy the same products anywhere in the world. Is it a positive or negative development?

There are some arguments with regard to the issue that the globalization helps zoom out worldwide and helps citizens be capble of buying the same products anywhere all over the world. In my opinion, this has both advantages and disavantages, however, cons surpasses pros.

 

The market are more and more expanded. The goods that are imported contributed to the variety of products, which supports domestic consumers with multiple choice. Besides, globalization promotes the development of international trade. Foreign groups penetrate the national markets, the domestic companies or enterprises have to plan new and challenging strategies to compete with international ones. Last but not least, foreign goods meets the consumer’s demand. Vietnamese people, for instance, living abroad such as Unites States, France, Australia, Canada, ..... can buy their traditional dishes without difficulity.

 

Although globalization brings a lot of benefits, it also has potential drawbacks. It is widely believed that a number of inhabitants is fans of foreign goods, especially the developing citizens. They think that domestic products are not able to be compared to that of developed countries with quality, reputation and so on. National market may be seemed as down-market and got rid of by its own residents, which results in the disappearance of several products and the worst consequence is the loss of cultures and diversity, the foreign goods replace gradually the domestic ones on the market.

 

In conclusion, every issue has its dual nature. The development cannot refuse globalization, however, the goverment oughts to adopt the policies that support the domestic companies and city dwellers should look at the market the national products through rose-coloured spectacles.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 6 Tháng 4, 2017 trong advantages,disadvantages bởi phungnhi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mở đầu bạn nên paraphrase lại đề bài There are some arguments with regard to the issue that the globalization helps zoom out worldwide and helps citizens be capble of buying the same products anywhere all over the world. In my opinion, this has both advantages and disavantages, however, cons surpasses pros. ( là sao ạ)

 

The market are more and more expanded. The goods that are imported contributed to the variety of products, which supports domestic consumers with multiple choice. Besides, globalization promotes the development of international trade. Foreign groups penetrate the national markets, the domestic companies or enterprises have to plan new and challenging strategies to compete with international ones. Last but not least, foreign goods meets the consumer’s demand. Vietnamese people, for instance, living abroad such as Unites States, France, Australia, Canada, ..... can buy their traditional dishes without difficulity.

 Trước đoạn này bạn nên đưa topic sentence ra để người đọc hiểu bạn muốn nói gì nhé. Khi đưa ra 1 ý kiến thì nên có supporting ideas để thuyết phục người đọc.
 


Although globalization brings a lot of benefits, it also has potential drawbacks. It is widely believed that a number of inhabitants is fans of foreign goods, especially the developing citizens. They think that domestic products are not able to be compared to that of developed countries with quality, reputation and so on. National market may be seemed as down-market and got rid of by its own residents, which results in the disappearance of several products and the worst consequence is the loss of cultures and diversity, the foreign goods replace gradually the domestic ones on the market.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Đoạn này rõ và tốt hơn
 

In conclusion, every issue has its dual nature. The development cannot refuse globalization,  câu này không hiểu however, the goverment oughts to adopt the policies that support the domestic companies and city dwellers should look at the market the national products through rose-coloured spectacles.

Bài viết rất tốt và có câu cú. Có ví dụ rõ rang và cung cấp số liệu. Bạn chỉ cần dung thêm espression để bài hay hơn nữa nhé

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 13 Tháng 4, 2017 bởi Mynghi2017st (15 điểm)

 "cons surpasses pros" -> mình nghĩ ý bạn ấy là có nhiều bất lợi hơn lợi ích đó mà.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...