ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

The bar chart compares the proportion of vehicle choices among yongsters from some countries.

It is clear that car is the most popular option for young people. By contrast, the proportion of young people going by motorcycle is the lowest.

In Great Britain, the figure for car is around 60% while only 10% of youngsters int he country use motorcycle. The figure for bicycle is two times lower than that for car, standing at almost 30%. The US has the same proportion of car reference at around 60%. The figures for motorcycle and bicycle are lower at about 30% and about 10% respectively.

In Germany, the figures for car and bicycle do not have a noticeable difference, standing at 40% and about 42% respectively. Motorcycle is the least popular option in this country with only 15% approximately. In France, the propoprtion of car is remarkably high at over 70%. The figure is not only the highest in France, but also hgihest of all four countries given. Meanwhile, the proportions of motorcycle and bicycle are much lower at just under 15%.

 

image

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

- The bar chart compares the proportion of vehicle choices among yongsters from some countries --> The bar chart compares the proportion of vehicle choices among yongsters from some countries namely Great Britain, the USA, Germany and France.

- ...only 10% of youngsters in the country use motorcycle --> ... only 10% of youngsters in this country using motorcycle.
- The figure is not only the highest in France... --> this figure is not only the highest in France, but also the highest of all four given countries
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)
0 phiếu

The bar chart compares the proportion of vehicle choices among yongsters chosing means of transport from some four countries, namely The Great Britain, the USA, Germany and France.

It is clear that car is the most popular option for young people. By contrast, the proportion of young people going by motorcycle is the lowest.

In Great Britain, the figure for car is around 60% while only 10% of youngsters in the country use motorcycle. The figure for bicycle is two times lower than that for car, standing at almost 30%. The US has the same proportion of car reference at around 60%. The figures for motorcycle and bicycle are lower at about 30% and about 10% respectively.

In Germany, the figures for car and bicycle do not have a noticeable difference, standing at 40% and about 42% respectively. Motorcycle is the least popular option in this country with only 15% approximately. In France, the propoprtion of car is remarkably high at over 70%. The figure is not only the highest in France, but also hgihest of all four countries given. Meanwhile, the proportions of motorcycle and bicycle are much lower at just under 15%.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (70 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...