ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

country thermal hydro nuclear geothermal and other total
france

38.1

61.6 374.3 2.6 476.6
germany 335.8 17.2 168.1 9.9 524.7
norway 0.7 108.7 0. 0.3 109.6
spain 89.4 34.3 52.5 2.3 178.5
uk 226.5 4.1 89.3 6.0 325.9

the following table shows the sources of generate elcetricity for five european countries.Write a report describinf the informatin shown below.(at least 150 words)

 

This report describe the suppplies from which five european countries produce electricity 

In general,Germany iuses s highest number of sources of generate electricity.Whereas,Norway use them the least of five european countries.

According to the provide table,thermal power is widely used for the production of electricity in Germany and the UK.In both countries it shows more than fitty percent of the total electricity generated.Whereasmusing thermal in Norway is relatively low which represents less than 1times compared to Germany in total.However,it is worth mentoning that Norway use hydropower the most of five european countries...Compared to Norway,Germany and the UK make little use of hydropower.

Nuclear plants are the main source of electricity for France.Such countries as germany ,Spain and the UK also produce nuclear power ,however,with the considerably low percent compared to their total amounts,Norway seems not to use any nuclearpower.Geothermal and other alternative sources of generated electricit are used at a percentage of no more than two percent in all cases

It is clear that from the data given that there are dramatical difference in using the sources of generated electricity

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Chào bạn, mình có một số góp ý cho bạn. Bài viết của bạn nhìn chung đầy đủ và cung cấp những chi tiết cần thiết  

đoạn đầu tiên, "This report describes" nha bạn. Tiếp theo, "Germany uses" nha.

Nếu bạn dùng "The given table" thay vì "provide chart" sẽ hay hơn. 

Chữ mention của bạn thiếu "i" . Bạn để ý phía trước however là dấu chấm.

Mình nghĩ bạn nên kỹ hơn về việc đặt dấu câu vì nó có thể ảnh hưởng đến cách hiểu của người đọc.   

"There is an obvious difference in the use of generated electricity sources" ở đoan cuối nhé

 

This report describes the suppplies from which five european countries produce electricity 

In general,Germany uses the highest number of sources of generate electricity.Whereas,Norway use them the least of five european countries.

According to the provide table,thermal power is widely used for the production of electricity in Germany and the UK.In both countries it shows more than fitty percent of the total electricity generated.Whereasmusing thermal in Norway is relatively low which represents less than 1times compared to Germany in total.However,it is worth mentioning that Norway uses hydropower the most of five european countries...Compared to Norway,Germany and the UK make little use of hydropower.

Nuclear plants are the main source of electricity for France.Such countries as germany ,Spain and the UK also produce nuclear power ,however,with the considerably low percent compared to their total amounts,Norway seems not to use any nuclearpower.Geothermal and other alternative sources of generated electricity are used at a percentage of no more than two percent in all cases

It is clear that from the data given that There is an obvious difference in the use of generated electricity sources

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 10, 2018 trong Trend (line) bởi bean.vietnam (0 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11, 2017 trong Trend (line) bởi lauradang (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2017 trong Trend (line) bởi toanvo (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 29 Tháng 6, 2017 trong Trend (line) bởi mam_linh2412 (4 điểm)
...