ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

40.9k thành viên

A glance at that the graph outlines the number of visitor who went to four different attractions in Edinburgh during the period from 1980 to 2010.
It is clear that there were considerable fluctuations in the proportion of tourist in the place of all in Edinburgh. But overall, more tourists visiting castle, while the attraction of aquarium among tourists decreased over time.
During 1980s and 2000s, there were a sharp increased in visitors to the castle from 24% to 45% ,and then went down to 30% in 2010.
In 1980, the proportion of traveller visiting the aquarium in Edinburgh was about 20%. Traveller numbers rose quickly to 35% in 1985, and then droped grandually to 8% in 2010.
The number of tourist who visited the Edinburgh Fastival fluctuated slightly from 30% (in1980) to 26% (in2010). The tourist attractions of the zoo was only 10% in 1980, but in 2010 this changed and rose to 20%.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
A glance at that the graph outlines the number of visitor who went to four different attractions in Edinburgh during the period from 1980 to 2010.
It is clear that there were considerable fluctuations in the proportion of tourist in the place of all in Edinburgh. But overall, more tourists visiting castle, while the attraction of aquarium among tourists decreased over time.
During 1980s and 2000s, there were a sharp increased in visitors to the castle from 24% to 45% ,and then went down to 30% in 2010.
In 1980, the proportion of traveller visiting the aquarium in Edinburgh was about 20%. Traveller numbers rose quickly to 35% in 1985, and then droped grandually to 8% in 2010.
The number of tourist who visited the Edinburgh Fastival fluctuated slightly from 30% (in1980) to 26% (in2010). The tourist attractions of the zoo was only 10% in 1980, but in 2010 this changed and rose to 20%.
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...