ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

Subject: The diagram below sho the steps in the process of manufacturing yogurt. Summarize the information by selecting and reporting the main features,and make comparisons where revelant 

The diagram illusatrates the steps of manufacturing yougurt. The main 3 steps of process are: temperature control, incubation and finish processing.

In the first step, heat milk to 90 degree Celsius (200 degree Farenheit). Then, maintain the temperature for 10-30 minutes, if the milk is kept more time than this range, it will become thicker. After that, cool milk to 44 degree Celsius (112 degree Farenheit).

In the step of incubation,to begin this step, add the live bacteria also call "yogurt starter"  in the yougurt ,then, allow yougurt to incubate for four hour at 37 degree Celsius (100 degree Farenheit).Subsequently,place the yougurt in a cool place to stop the incubation of live bacteria.

The finish processing has 2 steps. One is to add some fruits, sweetener and flavoring to the yogurt.Other is filling the container with yogurt and labelling the container.Finally, all of them are packed for shipping.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The diagram illusatrates the steps of manufacturing yougurt. The main 3 steps of process are: temperature control, incubation and finish processing.

In the first step, heat milk to 90 degree Celsius => milk is heated to 90 degree Celsius (200 degree Farenheit). Then, maintain the temperature => the temperature should be maintained for 10-30 minutes (, )=> (.) if the milk is kept more time => longer than this range, it will become thicker. After that, cool milk to 44 degree Celsius (112 degree Farenheit).

In the step of incubation,to begin this step, add the live bacteria also call =? called "yogurt starter"  in the yougurt ,then, allow yougurt to incubate for four hour at 37 degree Celsius (100 degree Farenheit).Subsequently,place the yougurt in a cool place to stop the incubation of live bacteria.

The finish processing has 2 steps. One is to add some fruits, sweetener and flavoring to the yogurt.Other is filling the container with yogurt and labelling the container.Finally, all of them are packed for shipping.

bài của bạn có rất nhiều lỗi cơ bản về ngữ pháp. Bạn nên chỉnh sửa lại bài 1 lần nữa nhé 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Mình viết lại như thế này: 

The diagram shows the process of manufacturing yogurt. The main three steps of process are:

temperature control, incubation and finish processing. 

In the first step, milk is heated to 90 degrees Celsius (200 degrees Farenheit). Then, the temperature should be maintained for 10 to 30 minutes. If the milk is kept longer than this range, it will become thicker. After that, milk will be cooled to 44 Celsius-112 degrees Farenheit. 

In the step of incubation, to begin this step, the live bactoria which is also called "yogurt starter" is added in the yogurt. Then, the yogurt will be allowed to incubate for four hours at 37 degrees Celsius (100 degrees Farenheit).Subsequently, the yogurt is placed in a cool place to stop the incubation of live bacteria.

The finish processing has 2 steps. One is to add some fruits, sweetener and flavoring to the yogurt.Other is filling the container with yogurt and labelling the container.Finally, all of them are packed for shipping.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...