ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.8k thành viên

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Discuss both views

 

High school graduates often face a dilemma of whether to go onto higher education or not. While many people consider attending college as the best way to a promising career, some argues that it is necessary to immediately apply for a job after high school.

 On the one hand, working right after high school graduation can be beneficial for some reasons. Firstly, students who opt to seek for a job are offered chances of work exposure. It is obvious that working after high school arms young adults with a taste of a particular job, which can provide them with a lot of practical experiences rather than abstract theories. Secondly, some employees nowadays are given opportunities to study without tuition. It is popular that many companies who realize the benefits of training employees are willing to pay for college tuition or even send their staffs abroad to be trained for a professional specialization.

On the other hand, many young people find continuing higher education more appealing due to a variety of job opportunities and skills which can only be given for college graduates. First, after university graduation, each student will receive a bachelor’s degree or diploma which is expected by most recruiters. Obviously, those who have qualifications will probably get a higher paid job than people who do not. Besides, studying at university equips students with essential skills served for their future career. For example, intellectual, interpersonal, communicational and organizational skills can be polished in the university environment more easily than in working environment.

In conclusion, both getting a job right after high school and seeking admission in higher academic institutes have their own advantages, which requires critical thinking of young adults to make their own decisions.

(286 words)

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (5 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

nếu mà viết essay thì bài này khá tốt đấy Bạn chỉ bị dung sai work choice, grammar 1 chút thôi 

Tự viết thì giỏi đây mặc dù không cầu kì về vocabulary nhưng cũng co từ hay 

Ở lớp mình nếu làm bài sẽ được khoảng 9 hoặc 9.5 điểm trên 10

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...