ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,031 Bài viết

2,833 Góp ý

1,919 bình luận

12,939 thành viên

Writting a thank letter. A friend sent you some birthday money for you to buy a CD (35-45 words).

Hi Emma!

I hope you're well. I'm writting this to thank for your present. I was very happy. And I'm planing to buy a new CD of One Drection- Drag me down. As you know, I'm a big fan of this band. If you want, I'll let you borrow it. Thank again for special present.

Love

Phuong
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 16 Tháng 1 trong Other bởi Hoàng Phương 1 (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

More than one essay writing service in online there are many essay papers available from this writing services. custom essay writing service is one of the most popular writing service in online. it will give us the advance writing papers. like thesis papers, dissertation papers and doctoral papers if you want any types of papers to order here and you get soon for your essay papers.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 27 Tháng 1 bởi BrandonLane (7 điểm)
0 phiếu

I hope you're well. => Chuyển thành câu khác sẽ hay hơn. VD:I'm glad to ........

I'm writting this LETTER to thank for your present. I was very happy. => jubilant

If you want, I'll let you borrow it. => If you want to borow it, I'll lend you.
Thank again for special present => I really like/ love..... this present. Thank you, once again for your gift

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 4 Tháng 2 bởi Trần Ngọc Diệp (31 điểm)
0 phiếu

Hi Emma!

I hope you're well. I'm writting this to thank for your present. I was very happy. And I'm planing to buy a new CD of One Drection- Drag me down. As you know, I'm a big fan of this band. If you want to borrow it, I'll let you. Thank again for special present.

Love

Phuong

Chúc bạn học tốt nha!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 9 Tháng 2 bởi truclamyt (147 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 8, 2015 trong Other bởi tranntthanh (0 điểm)
...