ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.3k thành viên

This is a graph mentions about the birth rates of China and the USA between 1920 and 2000.

Overall, the trends in the birth rates were similar in term of general change. It both decreased in 80 year but the birth rates of USA was higher than of China in most years.

During 15 years since 1920, the birth rates in China fluctuated in ranges from 10 to 15 percent. However, there was a sudden fluctuation 45 years later. The birth rates dived from 15% to 5%. It leveled off for 5 years later and improved from 5% to 20% next 5 years. Moreover, between 1950 and 1980, it declined from 20% to 2,5%. And it varied for 20 years later. In 2000, the birth rates of China was 2%.

In the same time, the birth rate of USA wasn’t bigger than in China. From 1920 to 1940, it fluctuated in 12% before plummeting in next 5 years. After that, the birth rates recovered quickly from 5% to 15% for 10 years later. In last 50 year, the general trend was fell and in 2000, the birth rates of USA was 7%.

Trên đây là phần bài làm của em. Mọi người chữa giúp em với ạ. Em cảm ơn rất nhiều heart

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...