ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,081 Bài viết

2,943 Góp ý

1,942 bình luận

13,154 thành viên

Cambridge IELTS 11 - Test 1 - Task 1

The pie charts compare the proportion of water used for various purposes in six regions of the world.

In general, it is evident that North American and European people use water primarily for industry while the rest of the world spends it for agriculture.

Looking at more details, Central Asia and Africa make the most of water for agriculture, with 88% and 84% respectively. However, these two regions see an opposite trend in using water for industry which only accounts for 5% (Central Asia) and 7% (Africa). On the other hand, a great amount of water mainly used for industry can be seen in North America and Europe, with 48% for the former and 53% for the latter.

Of all the six areas, South America is the only region that spends nearly a fifth of total water usage for domestication, followed by Europe (15%) and North America (13%). The minimum usage of water for domestication can be seen in South East Asia and Central, with both only accounts for 7% of total water usage.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 29 Tháng 12, 2016 trong Comparison bởi Đặng Việt Bách (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The pie charts compare the proportion of water used for various purposes in six regions of the world.

In general, it is evident that North American and European people use water primarily for industry while the rest of the world spends it for agriculture.

Looking at more details, Central Asia and Africa make the most of the water for agriculture, with 88% and 84% respectively. However, these two regions see an opposite trend in using water for an industry which only accounts for 5% (Central Asia) and 7% (Africa). On the other hand, a great amount of water mainly used for the industry can be seen in North America and Europe, with 48% for the former and 53% for the latter.

Of all the six areas, South America is the only region that spends nearly a fifth of total water usage for domestication, followed by Europe (15%) and North America (13%). The minimum usage of water for domestication can be seen in South East Asia and Central, with both only accounts for 7% of total water usage.

Mình mới sửa lại cho bạn một số lỗi grammar còn vài câu chưa đạt yêu cầu bạn nên viết lại nhé. Nếu cần thì viết thêm cho hay hơn nhé vẫn ít lắm

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 30 Tháng 12, 2016 bởi Thùy Linh Nguyễn (5 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 8, 2016 trong Other bởi Thanh Nguyen 2 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi Khánh Như (4 điểm)
...