ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,029 Bài viết

2,830 Góp ý

1,918 bình luận

12,907 thành viên

How to make super essay writing paper?

Now a day’s every students want to write their assignments and academic papers. They have no ideas to writing their papers. Many of the students are turning and crafting their writing papers; it is good idea before you commit your time and money. Essay is the effective way for improving the student’s knowledge and ideas. Custom essay writing service delivering proper guidelines and also providing all type of writing papers so every student choosing their writing paper easily.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 21 Tháng 12, 2016 trong Other bởi Worthington (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Every students -> every student

Vì "every" đi với số ít nên "want" -> "wants"

have no ideas to writing -> have no idea to write

Delivering -> delivers

providing -> provides

choosing -> chooses

 Bạn nên để ý vào phần chia động từ hơn nhé.

http://chuawritingmienphi.com/index.php/6140/how-to-make-super-essay-writing-paper
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 28 Tháng 12, 2016 bởi ttu9999 (15 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 10, 2015 trong Other bởi phuongtrinh94 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 10, 2016 trong Opinion bởi Nguyễn Chánh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 5, 2016 trong Other bởi thằnghề (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 14 Tháng 3, 2016 trong Other bởi Trang Vẹt (0 điểm)
...