ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

The night trip around Ha Noi with my friends last week was a strange experience that I can’t forget. Before night, I was really excited to prepare many necessary things such as clothes, umbrella, ... Our interesting trip lasted from 10pm to 6.30am when everybody was sleeping, street was very quiet and atmosphere was very fresh. It was completed different from noise and crowd at daytime. Moreover, there was a lot of things I experienced that I have never done before. It was such a strange feeling that this was the first time I had been sleepless with others and ridden bike all the night. In addition, we together sang loudly songs, played  fun games, enjoyed grilled corn, grilled sweet patotoes  at the Long Bien bridge and talk to together many valuable things. In short, not only did the trip bring me a lot of new experiences but also help me have a more closeknit friendship and better emotions to love life more.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
_can't =» can not (writing không đc viết tắ,)
_before that night.
_street=» streets.
_There were a lot of things
_I had never done before.
_strange feeling, this was the first time I was sleepless.
_We sang loudly together.
_The trip not only brought me a lot of new experiences, but also help me have more closeknit friendship...


http://chuawritingmienphi.com/index.php/6113/paragraph-about-my-strange-experience
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu
The night trip around Ha Noi with my friends last week was a strange experience that i can not forget.before that night,i was really excited to prepare many necessary things such as clothes,umbrella,.. Our interesting trip lasted from 10pm to 6.30 am. When everybody was sleeping ,the street was very quiet and atmosphere was very fresh. It was completely different from noise and crowd at daytime. Moreover, there were a lot of things i experienced that i have never done before. It was a strange feeling, this was the first time i had been sleepless with others and ridden bike all night. In addition, we sang loudly songs together,played fun games,enjoyed grilled corn,grilled sweet patotoes, at th L:ong Bien bridge and talk to together many available things. In short, not only did the trip bring me a lot of new experiences but also helped me have more closeknit friendship and better emotions to love life more
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 11, 2017 trong Other bởi frankovidaxt (88 điểm)
4 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 6, 2016 trong Other bởi Stephanie2412 (0 điểm)
4 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 6, 2015 trong Other bởi Thu Bi Gem (0 điểm)
7 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 10, 2016 trong Other bởi vy123 (0 điểm)
...