ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,175 thành viên

Acedemic Practice Test 1- Cambrige Ielts 10 (Lần đầu em viết và chưa có tham khảo. Mong nhận được góp ý ạ!)

In general, the food budget the average family spent on restaurant meals has increased in different years. People tend to eat on restaurant more regularly.

Clearly, in 1970 to 1980, there was more 5% of food budget spent on restaurant meals; after the next ten years, its figure rised to 35%. The amount of people went out for eating is equivalent to who use their meals at home. However, much more people enjoy fastfood meals rather than sitdown restaurant meals. From 1979 to 1980, there was 20-30 billion meals per yearand the number had grown up steadily within 20 years. In 1990, nearly third time number of meal compared with 1970 and in 2000, it got about 86 billion meals per year. While, sitdown restaurant meals rised slowly, in general. In 1980, there were more people used sitdown restaurant than fastfood ones. Just after 1980, the former is no longer a prority. Until 2000, sitdown restaurant meal was just over as half as fast food meals.

It is forecasted that both quantity of meal still grow up in the future.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 21 Tháng 11, 2016 trong Trend (line) bởi chaunguyendiemhan (0 điểm)
sửa nội dung 21 Tháng 11, 2016 bởi chaunguyendiemhan
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...