ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.2k thành viên

Firstly,  going  to Nam Du, you will think of the beach, immersed in the cool blue waters because the sea here is very clean and green.You can walk on the white sandy beach for relaxing. Secondly, you can take pictures with friends before stunning natural beauty of Nam Du Island. Thirdly, you can organize camping on the beach. And you can visit the fishing village of fishermen.Specially, you can dive down under the sea to watch the colorful coral reefs and beautiful. Finally, you can watch the beautiful sunset on the Nam Du Island.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Firstly, i am going  to Nam Du, you will think of the beach, immersed in the cool blue waters because the sea here is very clean and green.You can walk on the white sandy beach for relaxing. Secondly, you can take some pictures->photos sẽ hãy hơn with friends before stunning natural beauty of Nam Du Island. Thirdly, you can organize camping on the beach. And you can visit the fishing village of fishermen.Specially, you can dive down under the sea to watch the colorful coral reefs and beautiful. Finally, you can watch the beautiful sunset on the Nam Du Island.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 6 Tháng 12, 2017 trong Other bởi quangvuiS2 (0 điểm)
...