ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

60.1k thành viên

 

The pie charts below show units of electricity production by fuel source Australia and France in 1980 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

image

The pie charts represent the rate of kinds of fuel source which were used to generate power in Australia and France in the years of 1980 and 2000. It is evident that coal was primarily exploited in Australia whilst there was a remarkable increase in using nuclear power in France.

 

As can be seen in the charts, in 1980, Australia produced more power units than France. There was a mass use of coal to produce electricity in Australia (50%), which doubled that of France. Next came natural gas and hydro power, which devoted 20% for each to the production of power. By contrast, in France, both natural gas and coal made the biggest contribution to power production (25%) whilst hydro power only occupied 5%.

 

In 2000, although the total amount of power generation nearly doubled that of 1980, Australia created less units than France (170 and 180 respectively). Once again, coal was the greatest constituent of the production, which was followed by 36% of hydro power. On the contrary, in France, there was a significant rise in the use of nuclear power to create electricity (126%). The exploitation of natural gas and hydro power, nevertheless, dramatically plummeted which humbly accounted for 2% for both of them.  

 

In conclusion, after 2 decades, the production of electricity in both Australia and France went up substanially. While coal was primarily used to generate power in Australia, people tended to utilize more nuclear power in France. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (2 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The pie charts represent the rate of kinds of fuel source which were used to generate power in Australia and France in the years of 1980 and 2000. It is evident that coal was primarily exploited in Australia whilst there was a remarkable increase in using nuclear power in France.

As can be seen in the charts, in 1980, Australia produced more power units than France. There was a mass use of coal to produce electricity in Australia (50%), which doubled double that of France. Next came natural gas and hydro power, which devoted 20% for each to the production of power. By contrast, in France, both natural gas and coal made the biggest contribution to power production (25%) whilst hydro power only occupied 5%.

 

In 2000, although the total amount of power generation nearly doubled that of 1980, Australia created less units than France (170 and 180 respectively). Once again, coal was the greatest constituent of the production, which was followed by 36% of hydro power. On the contrary, in France, there was a significant rise in the use of nuclear power to create electricity (126%). The exploitation of natural gas and hydro power, nevertheless, dramatically plummeted which humbly accounted for 2% for both of them.  

 

In conclusion, after 2 decades, the production of electricity in both Australia and France went up substanially. While coal was primarily used to generate power in Australia, people tended to utilize more nuclear power in France. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (1 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Trend (line) bởi hnnghia (11 điểm)
...