ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

Nowadays, the media has been developed a lot so there are different ways to get imformation and take entertainment. Most of people enjoy watching TV, surfing the Internet, listening to the radio, but for me, reading books has the most benefits and no disadvantages.

Firstly, reading books widens our knowledge. The information in books is unlimited like a deep ocean, we can’t read all of the books in this world even though we spend our entire life reading them. There are many genres of books for us to read and get information such as sci-fi, romance, adventure, or even textbook. I like detective novels, they give my brain a serious workout and take my mind out of my problems for a while. The more books we read, the more we know.

Secondly, reading books improves our writing skills. In my opinion, our favorite authors’s writing style can affect on our writing style. For an English learner like me, reading English books is necessary because it not only helps me knowing more about the mentioned country’s culture, but also gives me a chance to learn new vocabulary.

Finally, reading books is also a kind of entertainment. Books allow readers to visit many interesting places and unreal lands by their imaginations. Reading makes us happy and relieve our stress. There are many good lessons in books, lessons about family, friendship, love and so much more.

In conclusion, reading books is very important and has a lot of benefits that no one can deny. It makes the world get better and better. The more books we read, the more we know.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, the media has been developed [has developed] a lot so there are different ways to get information and take entertainment. Most of people [most people] enjoy watching TV, surfing the Internet, listening to the radio, but for me, reading books has the most benefits and no disadvantages.

Firstly, reading books widens our knowledge. The information in books is unlimited like a deep ocean, we can’t [avoid abbreviation] read all of [all] the books in this world even though we spend our entire life reading them. There are many genres of books for us to read and get information such as sci-fi, romance, adventure, or even textbook. I like detective novels, they give my brain a serious workout and take my mind out of my problems for a while. The more books we read, the more we know.

Secondly, reading books improves our writing skills. In my opinion, our favorite authors’s [authors’] writing style can affect on [no preposition] our writing style. For an English learner like me, reading English books is necessary because it not only helps me knowing [know] more about the mentioned country’s culture, but also gives me a chance to learn new vocabulary.

(...) 

Cách diễn đạt của bạn nhìn chung khá an toàn. Mình nghĩ bạn nên sử dụng nhiều từ vựng mang tính học thuật cao hơn và biến đổi cấu trúc câu cho đa dạng hơn bạn nhé. 


Bạn có thể tham khảo một số bài viết ở đây nhe: 
http://lamchuielts.com/index.php/category/sua-bai-viet/

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (41 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...