ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.9k thành viên

The graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004. 

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Academic IELTS Writing task 1 Sample 97

 

The given data demonstrates the amount of fish and kinds of meat consumed by a European country from 1979 to 2004. In overall, for over 2 decades, the consumption of chicken has risen dramatically whereas that of beef, lamb and fish has declined.

 

In 1979, beef was the most eaten (220 gram) when fish was the least one (60 gram). From 1979 to 1982, the quantity of eaten chicken rose dramatically (160 gram), compared to the significant decrease of eaten lamb (120 gram). In the meantime, the eating of beef continually plummeted to hit a trough at 180 gram, however, its quantity has shown a considerable upsurge to peak at 240 gram in 1984.

 

Since 1984, the consumption of both beef and lamb has experienced an annual fluctuation and shared the downward trend to eventually reach 110 gram and 70 gram for beef and lamb respectively.  The eating of chicken has witnessed the upward trend over the years and eventually reached at 250 gram in 2004. In the same period, the consumption of fish has dropped steadily and slightly to reach 45 gram in 2004.

 

In summary, people in a European nation have tended to consume more chicken and less beef, lamb and fish for over 2 decades.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
- Về cấu trúc, theo mình, bạn có thể chia theo giai đoạn 1979-1990 và từ 1990 trở đi thay vì chỉ đến 1984 như bạn chia bên trên vì cho đến 1984, xu hướng tiêu dùng tuy có thay đổi nhưng các vị trí sản phẩm thịt thì chưa có sự thiết lập mới. Chỉ có từ 1990 trở đi thì mức tiêu thụ thịt gà chính thức độc chiếm vị trí số 1. Điểm thứ 2, trong mỗi quảng thời gian bạn có thể nhóm đối tượng có cùng xu hướng để viết. Còn riêng về cá, bạn có thể viết riêng trong đoạn 1 về toàn bộ quãng thời gian từ 1979-2014 vì hầu như có xu hướng giảm nhưng lượng tiêu thụ cá không có nhiều biến động mạnh, và vẫn dưới mức tiêu thụ thịt.

- Về từ vựng, mình chỉ có nhận xét về từ "eating" thôi. Bạn có thể dùng từ "comsumption" và từ đồng nghĩa của nó có tính học thuật cao để đạt điểm cao hơn so với từ "eating".

Đây là ý kiến cá nhân của mình. Chúc bạn thi tốt!
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)
cảm ơn bạn góp ý. Mình có kiếm từ đồng nghĩa với consumption, nhưng thấy có eating là nghĩa tương đối được, còn mấy từ khác thì sử dụng thấy ko ổn.
0 phiếu

 In overall, for over 2 decades, the consumption of chicken has risen dramatically whereas that of beef, lamb and fish has declined. ( has risen -> rose , has declined -> declined )

In 1979, beef was the most eaten (220 gram) when fish was the least one (60 gram). ( 220 gram -> about 220 grams , 60 gram -> 60 grams )

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 5 Tháng 7, 2015 trong Opinion bởi Melody Rivera (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 7, 2014 trong IELTS - Task 1 bởi etersoul (23 điểm)
...