ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

 

 

The line graph illustrates the weight of commodities circulated in the UK from 1974 to 2002 by four different means of transportation.

Broadly speaking, all modes of transport experienced a net rise and the quantities of goods delivered via road were significantly greater than those through any other means.

In detail, starting off at 70 million tonnes in 1974, the figure for road fluctuated mildly to sometime after 1994 – before 1998 before soaring on the graph afterwards and peaking at nearly 100 million tonnes in 2002. While the starting point of the the figure for rail was only 2 million tonnes higher than that for water in 1974, the later experienced a continuous rise to 1990 before fluctuating afterwards with a peak at 60 million tonnes in 2002. The former, however, fluctuated throughout the entire time span and managed to peak at only a little more than 40 million tonnes, which was its initial statistical value in 1974.

The only exception to the alternate rise and fall above was the usage of pipeline for transportation of goods. The trendline for this mode of transport exhibited an upward trend from 1974 to sometime after 1994 before reaching a stable plateau at 21 million tonnes until 2002.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Bài viết mắc khá nhiều lỗi chính tả, cấu trúc ngữ pháp tạm ổn.

1. You wrote: In detail, starting off at 70 million tonnes in 1974, ... (tonnes -> tons)

2. You wrote:  ....  before soaring on the graph afterwards ...... (  afterwards ->  afterwards)

3. You wrote: .... and peaking at nearly 100 million tonnes in 2002.  ( như 1)

4. You wrote: While the starting point of the the figure for rail was only ... ( the the figure -> the figure )

5. You wrote: ... was only 2 million tonnes higher than that for water in 1974.... (  như 1)

6. You wrote: before fluctuating afterwards with a peak at 60 million tonnes in 2002.  ( như 1 và 2 )

7. You wrote: ....and managed to peak at only a little more than 40 million tonnes, ....( như 1)

8. You wrote: ...  before reaching a stable plateau at 21 million tonnes until 2002. ( như 1)

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (35 điểm)
0 phiếu

"In American English, a ton is a unit of measurement equaling 2,000 pounds. In non-U.S. measurements, a ton equals 2,240 pounds. A tonne, also known as a metric ton, is a unit of mass equaling 1,000 kilograms."

Bạn ơi toàn bộ đơn vị này là mình lấy từ trong đề bài chứ không phải bịa ra nên khả năng sai là không có. Tons chỉ là common hơn thôi. Thanks bạn.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 4, 2015 trong Trend (line) bởi hoanxyde (3 điểm)
...