ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

Nowadays, the enviroment of our school is getting more and more pollute,so I think we should take action to protect them.Firstly, we do not throw rubbish inside or outside classrooms. It is easy to put our wastes in dustbins instead of throwing away. Secondly, we should not write or draw anything on desks or walls. I suppose that this action is not good because we are destroying the school property. Furthermore, the classrooms should be cleaned every day by not eating or making too many litters at chool. Finally, we should water trees and plants at school regularly. Morever, planting more trees help us to respiratory benefit and limit air pollution. In clusion, these ways bring us manu benefit becaus it is not only protect enviroment of school but only make us to become more healthy.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

5 góp ý

0 phiếu

Bài viết mắc rất nhiều lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Các dùng từ và cấu trúc câu chưa đạt yêu cầu. Cần đọc lại bài sau khi viết xong để tự kiểm tra lỗi sai của mình trước khi nộp bài.

1. You wrote: Nowadays, the enviroment of our school is getting more and more pollute,.... ( enviroment -> environment ; pollute -> polluted)

2. You wrote:  the classrooms should be cleaned every day by not eating or making too many litters at chool. (chool -> school)

3.You wrote: Morever, planting more trees help us to respiratory benefit and limit air pollution. (Morever -> Moreover)

4. You wrote: In clusion, these ways bring us manu benefit becaus it is not only protect enviroment of school but only make us to become more healthy.  ( In clusion -> in conclusion; manu -> many; benefit -> benefits; it is not only protect -> is not only protected ; to become -> become)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (35 điểm)
0 phiếu

Bài này chắc là speaking 

Nowadays, the environment of our school is getting more and more polluted,so I think we should take action to protect them.Firstly, we do not throw rubbish inside or outside classrooms. It is easy to put our wastes in dustbins instead of throwing away. Secondly, we should not write or draw anything on desks or walls. I suppose that this action is not good because we are destroying the school property. Furthermore, the classrooms should be cleaned every day by not eating or making too many litters at chool. Finally, we should water trees and plants at school regularly. Moreover, planting more trees help us to respiratory benefit and limit air pollution. In conclusion, these ways bring us manu benefit becaus it is not only protect enviroment of school but only make us to become more healthy.
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)
0 phiếu

There is no doubt that  the environment of our school is getting increasingly polluted,so from my point of view, we should take action to protect them.First of all, we do not throw rubbish inside or outside classrooms. It is easy to put our wastes in dustbins instead of throwing away. Secondly, we should not write or draw anything on desks or walls .I suppose that this action is not good because we are destroying the school property. Furthermore, the classrooms should be cleaned every day by not eating or making too many litters at chool. Finally, we should water trees and plants at school regularly. Moreover, planting more trees helps us to respiratory benefit and limit air pollution. In conclusion, these ways bring us many advantages because it not only protects enviroment of school but only makes us become more healthy.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (28 điểm)
0 phiếu

Nowadays, the environment of our school is getting more and more polluted (ở đây "pollute" là ngoại động từ mà sau "more" phải là 1 tính từ),so I think we should take action to protect them.Firstly, we do not throw rubbish inside or outside classrooms. It is easy to put our wastes in dustbins instead of throwing away. Secondly, we should not write or draw anything on desks or walls. I suppose that this action is not good because we are destroying the school property. Furthermore, the classrooms should be cleaned every day by not eating or making too many litters at school. Finally, we should water trees and plants at school regularly. Moreover, planting more trees help us to respiratory benefit and limit air pollution. In conclusion, these ways bring us manu many benefits because it is not only protect enviroment of school but only make us to become more healthy. (câu cuối mink k0 hiểu rõ lắm, bn có thể giải thick cho mink đc k0? bn đã dùng "not only" (k0 chỉ) mà sau đó còn dùng "bút" (những) nên mink k0 hiểu đc ý của bn là j)

bn còn sai lối chính tả nhiều và 1 só chỗ thiếu, mink đã sửa cho bn. Chúc bạn học giỏi.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (148 điểm)
0 phiếu

Nowadays, the environment of our school is getting more and more polluted,so I think we should take action (hoặc tốt hơn là 'do sth') to protect them.Firstly, we do must not throw rubbish inside or outside classrooms. It is easy to put our wastes in dustbins instead of throwing away. Secondly, we should not write or draw anything on desks or walls. I suppose that this action is not good because we are destroying the school property. Furthermore, the classrooms should be cleaned every day everyday by not eating or making too many litters anything harmful at chool. Finally, we should water trees, flowers and plants at school regularly. Moreover, planting more trees help us to respiratory benefit and limit air pollution. In clusion addition (hoặc 'conclusion'), these ways bring us manu many benefits because it is not only protected enviroment of school but only make us to become more healthy healthier.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

4 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 6, 2015 trong Other bởi Thu Bi Gem (0 điểm)
4 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 6, 2016 trong Other bởi Stephanie2412 (0 điểm)
7 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Other bởi ainha2007 (0 điểm)
2 Góp ý
...