ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

hello everybody . A person said that no man was whole of himself, his friends were the rest of him. I am sure everyone of us has at least one best friend. Me too, so today I'm talking about my best friend. But I'll reveal her name after. We have studied together since 2012. By the end of the year 2018 we will have been learning together for 7 years. She's not tall. However she always says that she had a ideal height. She is petite and cute. I like her big eyes and her bobbing hair. She is very hard. I think she is as busy as a bee. And january 27th 2000 is the day which she was born. 16 years later she won first prize  contest. I'm realy a little bit jealous. But only a little bit, a little bit. Because she is my best friend. Unlike An và Thuy, I can't share with her every secret. But nothing' s gonna change my belife for her. As you all know she is a exemplary student. She is sitting at the 2nd table, next Tuan. She is Dung. Finally,I'm sharing with everybody the famous sentence:'' Friends are people you can talk to without words, when you have to". Thank for listening.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Hello everybody . A person said that no man was whole of himself, his friends were the rest of him. I am sure everyone of us has at least one best friend. Me too => là văn viết nên thay bằng "So do I", so today I'm talking about my best friend. But I'll reveal her name after => chỗ này mình nghĩ thay bằng "later". We have studied together=> thay bằng "have been classmates" vì study mang nghĩa nghiên cứu since 2012. By the end of the year 2018 we will have been learning together for 7 years. She's not tall. However she always says that she had => has a ideal height. She is petite and cute. I like her big eyes and her bobbing hair. She is very hard => chắc ý bạn là "hard-working" đúng không?. I think she is as busy as a bee. And january 27th 2000 is the day which she was born. 16 years later she won first prize contest. I'm realy a little bit jealous. But only a little bit, a little bit. Because she is my best friend. Unlike An và Thuy, I can't share with her every secret. But nothing' s gonna change my belife => belief for her. Đoạn này của bạn mình không hiểu. Ý là bạn có thể kể với cô ấy mọi chuyện hay là không thể kể nhưng vẫn tin cô ấy? As you all know she is a => "an" exemplary student. She is sitting at the 2nd table, next Tuan. She is Dung. Finally,I'm sharing with everybody the famous sentence:'' Friends are people you can talk to without words, when you have to". Thank for listening.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu
Bạn kia sửa đúng hết rồi chỉ còn một chỗ sót là phần "a ideal height" ==> "an ideal height" thôi. Mình nghĩ văn phong này nghiêng về văn nói nhiều hơn. Mình thấy câu cuối bạn ghi là "Thanks for listening" nên mình đoán đây là bài bạn chuẩn bị để nói trước lớp. Nếu mục đích viết cho người đọc thì nên thay lại thành "Thanks for reading"
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

4 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2017 trong Other bởi phomaique71 (13 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 11, 2018 trong Other bởi thuhuong.scorpio (0 điểm)
2 Góp ý
4 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 6, 2016 trong Other bởi Stephanie2412 (0 điểm)
7 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 8, 2016 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi birdcage11761 (31 điểm)
...