ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

The line graph shows the number of American consumption of beef, pork, broilers and turkey per person from 1995 to 2012.

It is clear that beef was the most popular meat products for over the 57 year period. However, a significant increase can be seen in the per capita consumption of broilers.

Between 1955 and 1976, there was a enormous rise in US beef consumption from nearly 60 pounds to a peak of 90 pounds per person. While the figures for pork fluctuated between 50 to 40 pounds per person, per capita consumption of broilers grew up considerably to around 30 pounds. Turkey was by far the least popular meat, with figures below 10 pounds per capita each year

From 1976 to 2012, the amount of beef bought by American consumers plunged to around 50 pounds, but the consumption of broilers doubled to approximately 55 pounds. By contrast, pork and turkey consumption were static at this time.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (11 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình thì cũng mới học ielts nhưng cũng xin góp ý 1 chút có gì không đúng bạn bỏ qua nha ^^

It is clear that beef was the most popular meat products for over the 57 year period. => thêm gạch ngang giữa the-57-year để cụm này thành tính từ cho period

However, a significant increase can be seen in the per capita consumption of broilers.=> bỏ 2 từ per capita

Between 1955 and 1976, there was a enormous rise in US beef consumption from nearly 60 pounds to a peak of 90 pounds per person. => an enormous

While the figures for pork fluctuated between 50 to 40 pounds per person, per capita consumption of broilers grew up considerably to around 30 pounds. =>fluctuated between 50 and 40, bỏ từ per capita

Turkey was by far the least popular meat, with figures below 10 pounds per capita each year=> with under 10 pounds.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
...