ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.4k thành viên

The line graph describes the percentage of club numbers in three different activities in a Uk sports club between 1983 and 2003.

In 1983, around 50% of club numbers came from swimming. As a result, the swimming is the most popular activities. Since then declining significantly at about 15% until 2003.

The figures in team sport began at 33% of club members. It overtook swimming in 1990, making team sports was the highest in three activities. It reached a peak of 40% before its former level.

Only 5% for gym activities, 10 times less than that of swimming. From 1988 to 1998, it rose by  nearly 20% and remained constant at 25% in 2003.

Overall, it is clear that swimming was dropped over the period shown. Surprisingly, the percentage of club members in gym activities rose dramatically and team sport was the most popular.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+2 phiếu

The line graph describes the percentage of club numbers in three different activities in a Uk sports club between 1983 and 2003. -> biểu đồ miêu tả là tỉ lệ tham gia của thành viên không phải tỉ lệ thành viên 

the percentage of club numbers -> the percentage of participation among club members

Hoặc viết cụ thể hơn -> The line graph describes changes in participation among club members

In 1983, around 50% of club numbers came from swimming -> tương tự, với came from swimming dùng từ hơi gượng ép, cứ went swimming là được.

It reached a peak of 40% before its former level. -> theo mình nhìn hình thì không phải reach a peak, chừng nào cái điểm đó nó như đỉnh hình tam giác thì mới là reach a peak, cả quá trình thay đổi của team sport theo mình thì nên miêu tả là slightly fluctuated.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (35 điểm)
0 phiếu

The line graph describes the percentage of club numbers in three different activities in a Uk sports club between 1983 and 2003. -> biểu đồ miêu tả là tỉ lệ tham gia của thành viên không phải tỉ lệ thành viên 

the percentage of club numbers -> the percentage of participation among club members

Hoặc viết cụ thể hơn -> The line graph describes changes in participation among club members

In 1983, around 50% of club numbers came from swimming -> tương tự, với came from swimming dùng từ hơi gượng ép, cứ went swimming là được.

It reached a peak of 40% before its former level. -> theo mình nhìn hình thì không phải reach a peak, chừng nào cái điểm đó nó như đỉnh hình tam giác thì mới là reach a peak, cả quá trình thay đổi của team sport theo mình thì nên miêu tả là slightly fluctuated.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (217 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...