ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

The line graph illustrates the oil price per barrel from 1973 to January 2009. In general, the graph indicated a fluctuating trend over the period of time,

To specify, in 1073, one oil barrel was sold at approximately 5 dollars and slightly increased several year later.  There was a rise the peak of anout 40 dolloar per oil barrel in 1980. The oil sale per barrel witnessed a gradual downward trend from about 35 dollars in 1982 to 115 dollars in 1985. There was a slightly increase in the oil price to around 30 dollars per barrel in 2000. Afterward, there was a considerable growth in the oil sale to over 140 dollars per barrel in 2008. However, it rapidly decreased to 45 dollars per barrel in January, 2009.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Bài này cậu nên tải ảnh đề bài lên để mọi người check nhé! :)

 

The line graph illustrates the oil price per barrel from 1973 to January 2009. In general, the graph indicated a fluctuating trend over the period of time,

To specify, in 1073, one oil barrel was sold at approximately 5 dollars and slightly increased in several years later.  There was a rise to the peak of about 40 dollars per oil barrel in 1980. The oil sale per barrel witnessed a gradual downward trend from about 35 dollars in 1982 to 115 dollars in 1985. There was a slightly increase in the oil price to around 30 dollars per barrel in 2000. Afterward, there was a considerable growth in the oil sale to over 140 dollars per barrel in 2008. However, it rapidly decreased to 45 dollars per barrel in January, 2009.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (18 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
...