ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

52k thành viên

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

In my opinion, protecting the environment is the responsibility of the whole community. Each person must have a sense of protection. Green environment, clean and beautiful will make our lives better. From the lane, the lane to school etc ... It is a clean, cool, lush greenery and fresh air will, health will be guaranteed. It is highly desirable.Currently, I see my class, my school places crowded with people, not very clean, rubbish still throw haphazard, less green. But also in the streets, the public trash but not too many people have to dispose of waste into barrels where thrown contacts there, making no beautiful cityscape. To protect the environment, I think each students need to be aware of environmental protection on a regular basis. Do not discharge waste water into rivers and lakes, to regularly sweep the street door, no broken branches picking flowers, not littering, it is the job of this it will have the effect to the environment and the lives of we grow more civilized.

(this is my pragraph, you can consult it laughsmiley!)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)
0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...