ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

50.7k thành viên

Today, the high sales of popular consumer goods reflect the power of advertising and not the real needs of the society in which they are sold.  To what extent do you agree or disagree?

In commercial world as recent, it is advertisement power which is believed to considerably boost the total consumption instead of consumers’ real demandings. I totally accord with this point of view.

Firstly, as a matter of fact, consumers prefer to purchase good items seen on a variety of advertisement types rather than those of their actual needs, resulted from their over exposure to advertising programmes. As an excellent illustration, on minute piece of advertise which frequently  appear on TV screen in golden hours successfully catch viewers’ attention thanks to eye grabbing images and interesting slogans. Consequently, names of these products are stored in viewers’mind and encourage these people to pay for a trial. Regardless of  whether those consumers spent for those products in the next time or not, companies manufacture those kinds of goods surely gain profit.

Besides,promotion campaigns were carried out as another type of  advertising  with the aim of offering customers trials of their new products. Actually, a number of people counted to switch their referfrence on which they use to promoted products in these campaigns without hesitation. As long as those goods stays at average quality standard and sold with reasonable prize, the companies who base their business on those goods surely succeed in saling them.

To sum up, it is trust that the booming of advertisement not true demandings of  consumers is the key factor lead to the increasing consumption of goods. I personally support this view by reason that advertisement exert much more impact on customer view through wide range of its types.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình rất thích bài viết của bạn, dùng nhiều câu phức dài, từ "acedemic vừa phải :D" và ý rất rõ ràng. 

Tuy nhiên, ở phần mở bài, trước khi nêu lại ý kiến đã được ghi ở topic, bạn nên có một câu "general statement" để dẫn dắt. Mình sẽ sửa phần mở bài cho bạn như sau

In commercial world as recent, advertisement plays a very important role as a bridge for salers to meet their customers. In fact,  it is advertisement power which is believed to considerably boost the total consumption instead of consumers’ real demandings. I totally accord with this point of view.

Tiếp theo nữa, mình nghĩ bạn đã mở đầu bằng "First" ở đoạn thân bài thứ nhất, thì các đoạn tiếp theo nên là "Secondly", Third...

Và cuối cùng, phần kết bài, bạn chỉ sai chính tả, mình nghĩ ý bạn là "It is true/ It is the truth that..." :D

Đó là tất cả những ý kiến cá nhân của mình về bài của bạn, chúc bạn ngày càng tiến bộ và thành công :D

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (29 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...