ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

On 1st April, people in Britain like to play jokes on each other. If someone can trick another person before midday, then they can call them an "April Fool". The tradition probably began in France in the 16th century.

This annual tradition is repeated in different countries and cultures around the world but not always on the same date and with different kinds of jokes.

* In France and Italy, if someone plays a trick on you, you are the “April fish”. Children stick paper fish to their friends’ backs and chocolate fish are found in the shops.

          * In Spain and Mexico, similar celebrations take place on 28th December, the Day of the Holy Innocents, to celebrate childhood.

          * In the UK and the USA, people play small tricks on friends. They put a bag of flour might be balanced on the top of a door so that when the “victim” opens the door, the flour empties over their head. Sometimes the media gei involved. Once, a British short film was shown on April Fool Day. It’s about farmers harvest their crop from spaghetti trees.

          Most April Fool jokes are in good fun and not meant to harm anyone. The best trick is the one when everyone laughs.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...