ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Nhờ mọi người sửa giúp em để em mang đi thi ạ ;w;

About 140 words, write about a book you have read

 

Book lovers believe that reading habit is beneficial for their imagination as well as language skills. I have recently read a book called 'The Salmon', written by Ahn Do Hyun. This book has suceeded in araising my excitement for its unique plot. The central character in the story is quite different - the only completely silver salmon in a shoal of fish whose darker colored backs. Silver Salmon wants to break away from the confines and conformity of the shoal and achieve something on his own. The tale promotes individualism superior to the communal approach. Besides, it teaches us about circle of life, the need to care for environment and that the easy way is not necessarily the best way. This book reminds me of a bedtime story, one to be shared from generation to generation.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+2 phiếu

beneficial TO

Book lovers believe that reading habit is beneficial for their imagination as well as language skills. I have recently read a book called 'The Salmon', written by Ahn Do Hyun. This book has suceeded in araising my excitement for its unique plot. The central character in the story is quite different - the only completely silver salmon in a shoal of fish whose darker colored backs. Silver Salmon wants to break away from the confines and conformity of the shoal and achieve something on his own. The tale promotes individualism superior to the communal approach. Besides, it teaches us about circle of life, the need to care for environment and that the easy way is not necessarily the best way. This book reminds me of a bedtime story, one to be shared from generation to generation.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)
+6 phiếu

Book lovers believe that reading habits is beneficial for their imagination as well as language skills. I have recently read a book called 'The Salmon', written by Ahn Do Hyun. This book has suceeded in araising my excitement for its unique plot. The central character in the story is quite different - the only completely silver salmon in a shoal of fish whose darker colored backs. Silver Salmon wants to break away from the confines and conformity of the shoal and achieve something on his own. The tale promotes individualism superior to the communal social approach. Besides, it teaches us about circle of life, the need to care for environment and that the easy way is not necessarily the best way. This book reminds me of a bedtime story, one to be shared from generation to generation.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (148 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...