ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41.1k thành viên

The table below shows the water usage for different purposes in six different countries in 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Countries

Domestic Water Usage(m3)

Agricultural Water Usage(m3)

Industrial Water Usage (m3)

Australia

341

741

275

Canada

279

1238

532

China

26

605

71

Russia

98

1663

96

Turkey

80

1462

731

UK

38

810

398

 

The table compares the amount of water used for 3 different purposes in 6 nations in 2001. Overall, agriculture gained the greatest proportion of water usage.

As can be clearly seen that Australia and Canada achieved the highest water usage in domestics (341 and 279 m3) . Next came Russia and Turkey, accounting for 98 and 80 m3 respectively. The smallest proportion of water used in Canada and UK, according to 26 and 38 m3 in 2001.

Regarding to agriculture, there was a huge amount of water used in Russia and Turkey (1663 and 1462m3).  Canadian also used 1338m3 for agricultural activities. However, 3 other countries used less water, for about 605 to 810m3. Finally, 532m3 of water was used for industry by Canadian, gained the greatest number whereas China as well as Turkey the smallest. On the other hand, Canada and United Kingdom’s industrial water usage was 275 and 398m3 while only 96m3 of water was used by Russian.

In the nutshell, Canadian used the highest amount of water in total.

(172 words).

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (31 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...