ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

The table and two pie charts provide information about the figures for university students who did research in Australia in two years namely, 2001 and 2010.

It is interesting to note that the number of both local and international research students in 2010 was considerably higher than that in 2001. Also, there were variations in the proportion of male and female students in both types.

In 2001, there were over 5,100 international students researching, which was under one thirds of the figure in 2010. The number of international research students in 2001 and 2010 was dramatically lower than that of local ones, with 33, 657 and 39, 448 students respectively.

In terms of gender, the percentage of female international students was seen as the lowest with 4% in 2001 while the figure for male and female local ones remained the same with 43%. In 2010, the proportion of female international students was fractionally smaller compared to that of male ones, whereas the reverse was true with local research students.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (7 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10, 2017 trong Trend (line) bởi toanvo (0 điểm)
1 góp ý
...