ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,080 Bài viết

2,942 Góp ý

1,940 bình luận

13,140 thành viên

11. In about 140 to 150 words, write a paragraph to tell about "what are the most important qualities for a friendship?" You should write at least 80 words.

A friend is very important to everyone.In fact, it's impossible to live without friends.In my opinion, there are three basic qualities that lay the firm foundation for friendship. Firstly, mutual help. A good friend is always ready to give us a hand in any situations. A friend in need is a friend indeed. We shouldn't be too deliberate in helping. Secondly, mutual confidence. Friends must feel safe when telling each other the most secrets. Obviously, liars and talkative people can never have good friends. Thirdly, talking about true friendship, I can't help mentioning the faithfulness and sharing. A true friend is the one who will cheer to our happiness and share our sorrows in adversity. In short, the value of friendship is that gives us a source of happiness and comforts our sufferings and a true friendship will be forever although we are rich or poor.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 11 Tháng 6, 2016 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi thu phuong (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

A friend is very important to everyone.  In fact, it's impossible to live without friends

Friendship plays an important role in our lives and in the fact that it seems to be impossible to live without friends.In my opinion, there are three basic qualities that lay the firm foundation for friendship.Firstly, friendship is considered to be mutual help. A good friend is always ready to give us a hand in any situations. A friend in need is a friend indeed. We shouldn't be too deliberate in helping. Secondly, mutual confidence. Friends must feel safe when telling each other the most secrets. Obviously, liars and talkative people can never have good friends. Thirdly, talking about true friendship, I can't help mentioning the faithfulness and sharing. A true friend is the one who will cheer to our happiness and share our sorrows in adversity. In short, the value of friendship is that gives us a source of happiness and comforts our sufferings and a true friendship will be forever although we are rich or poor.     BẠN NÊN SỬ DỤNG CHỬ NGỮ 'You" để bài viết tránh bị hiểu mang quan điiểm cá nhân.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 23 Tháng 6, 2016 bởi linhnhi (7 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...