ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41.1k thành viên

The table illustrates the percentages of categories of the poor houses living in Australia in 1999.

According to the table, the needly families accounted for 11% of families in Australia. Meanwhile, the sole parents were the highest figure among the six categories of family. And the lowest proportion,4%, belonged to age couple.

As can be seen from the table, the rate of sole parent had highest 21% (232000) people. Similarly, the amount of people in the single and no children was significantly higher than the rate of couple with children 19% and 12% respectively. Compared with couple with children, single age person which was a half, and made up 4% of the group. While, the proportion of the residents from couple and no children was 7%. In contract, the data of aged couple represented the lowest one. Finally, the rate of all households provided 11 percent of the whole in 1999.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (1 điểm)
đã tag lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...