ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

my famourite of music is rock and roll. Fistly, this is famourite genre because it allways calms me down when i am in bad moon. Secondly, whenever i hear music , it relaxes me from everything in life, and its very interesting to hear what these artist say. All after, i love how it always keeps my feeling ood with its rhythm,, to me it makes me want dance even if i am by myself, and happy. So in my opinion, the music is great for my sold and mind
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

10 góp ý

0 phiếu

-Favourite viết sai chính tả

-Favourite types of music 

-Firstly, it's my favourite genre

- whenever I listen to music (đại từ tôi "I" phải viết hoa, nghe nhạc dùng "listen to"

-It helps me relax

- it's very interesting to listen to what these artist say

-After all i love how it always keeps my feeling well with its rhythm (sau V dùng trạng từ)

 -it makes me want to dance (want to +V)

-even if i am by myself ??? ý câu này là gì?

-the music is great for my soul 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

even if i am by myself

Ý câu này muốn nói là "thậm chí nếu tôi đang ở một mình". Đáng lẽ ra câu này phải nói "alone" chứ không thể dùng "by myself" được.

0 phiếu

mình thấy bài này cũng hay rùiyes                                                                                                                                                                                                                                      rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr jdrdtftfjtftyftyfyghklm

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (217 điểm)
bài này cực dở đó bạn
0 phiếu

my famourite (favorite) of music is rock and roll. Fistly (firstly) , this is famourite (favorite) genre because it allways (alway) calms me down when i am in bad moon. Secondly, whenever i (I) hear listen to music , it relaxes me from everything in life, and its (it's) very interesting to hear what these artist (singer) say. All after, i love how it always keeps my feeling ood with its rhythm to me it makes me want (to) dance even if I am by myself, and happy. So in my opinion, the music is great for my sold and mind

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)
0 phiếu
my famourite of music is rock and roll. Fistly, this is famourite genre because it allways calms me down when i am in bad moon. Secondly, whenever i hear music , it relaxes me from everything in life, and its very interesting to hear what these artist say. All after, i love how it always keeps my feeling ood with its rhythm,, to me it makes me want dance even if i am by myself, and happy. So in my opinion, the music is great for my sold and mind
Famourite => favorite
favotite kind(s) of music not  music
 my favourite genre
allways =>always
moon => mood
hear => listen to
its => it's

artist => artists

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (31 điểm)
0 phiếu
My favorite of music is rock and roll. Firstly, this is favorite genre because it always calms me down when I am in the bad mood. Secondly, whenever I hear music, it relaxes me from everything in life, and it's fascinating to listen to what these artists say. All after, I love how it always keeps my feeling right with its rhythm, to me it makes me want to dance even if I am by myself, and happy. So in my opinion, the music is ideal for my sold and mind
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (25 điểm)
+5 phiếu

my famourite favourite kinds of music is rock and roll. Fistly Firstly, this is famourite favourite genre because it allways calms me down when i am in bad moon. Secondly, whenever i hear listen to music , it relaxes me helps me relax from everything in life, and it's very interesting to hear lisen to what these artists say. All after After all, i love how it always keeps my feeling good with its rhythm,, to me it makes me want to dance even if i am by myself, and happy. So in my opinion, the music is great for my sold soul and mind

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (148 điểm)
0 phiếu
My famourite (favorite kind) of music is rock and roll. Fistly (Firstly), this is famourite (my favorite) genre because it allways (always) calms me down when i am in bad moon. Secondly, whenever i hear music , it relaxes me from everything in life, and its (it's) very interesting to hear what these artist (artists/singers) say. All after (After all), i love how it always keeps my feeling ood(!!?) with its rhythm,, to me it makes me want (want to) dance even if i am by myself (alone), and happy. So in my opinion, the music is great for my sold (soul) and mind.
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu

my famourite  favorite type of music is rock and roll. Fistly, this is famourite  my favorite genre because it allways calms me down when i am in bad moon. Secondly, whenever I hear  LISTEN TO music , it relaxes me from everything in life  I feel relax and forget about anything in life, and its very interesting to hear what these artists say. All after, i love how it always keeps my feeling ood with its rhythm,, to me it makes me want to dance even if i am alone, and depressed. So in my opinion, the music is great for my soul and mind.

Mình thay ban dùng từ chưa hay lắm, còn sai chính tả. cố gắng phát huy nha b

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
0 phiếu
my My famourite favourite of music is rock and roll. Fistly Firstly, this is a famourite favourite genre because it allways always calms me down when  am in bad moon mood. Secondly, whenever  I hear music , it relaxes me from everything in life help me to relax, and its it is very interesting to hear what these artists say. All after After all love how it always keeps my feeling good with its rhythm,, to me it makes me want to dance even if  am by myself alone, and happy. So in my opinion, the music is great for my sold soul and my mind.
Bài của bạn sai chính tả nhiều quá @@

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)
0 phiếu

Favourite viết sai chính tả

-Favourite types of music 

-Firstly, it's my favourite genre

- whenever I listen to music (đại từ tôi "I" phải viết hoa, nghe nhạc dùng "listen to"

-It helps me relax

- it's very interesting to listen to what these artist say

-After all,  i love how it always keeps my feeling well with its rhythm (sau V dùng trạng từ)

 -it makes me want to dance (want to +V)

-even if i am by myself ??? ý câu này là gì?

-the music is great for my soul 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (217 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...