ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Choosing a suitable job can be one of the most difficult decisions we have to make in our lives.Personally, I would choose to become an interpreter as my carceer in the furture. Firstly, although it is thought that interpreting is a challenging job, I find it interesting to use two kind of languages in my speech. In fact, becoming an interpreter means that you must master some languages in the world. The more words you learn, the better you can interpret. Another reason can be that it is a well-paid job. With such a high income, I will be able to support not only myself but also my family. Furthermore, I am likely to have many opportunities to practise my language skill with a foreign person and travel abroad which I really love. Hopefully, by making an effort everyday, I will make my dream come true.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

Choosing a suitable job can be one of the most tough/ difficult decisions we have to make in our lives.Personally, I would choose interpreting as my carceer in the furture. Firstly, people said that interpreting is a challenging but interesting job. It is interesting  to use two kinds of languages in my speech. In fact, that job requires you to master at least two languages. The more words you learn, the better you can interpret( ý của point này mình thấy hơi cụt, cái này mới thực sự thấy challenging thôi chứ chưa thấy interesting nên mình đưa đoạn sau lên cho hoàn chỉnh ý interesting  ). However, it gives me more chances to make new friends around the world and travel abroad. I will likely  to practise your language skills with  foreigner and travel abroad where I want. Another reason is that interpreting can be a well-paid job. With such a high salary, I will be able to support not only myself but also my family.  Hopefully, by making an effort everyday, I will make my dream come true.

 

Thân !

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (18 điểm)
0 phiếu

Choosing a suitable job can be one of the most difficult decisions we have to make in our lives.Personally, I would choose to become an interpreter as my carceer in the furture. Firstly, although it is thought that interpreting is a challenging job, I find it interesting to use two kind of languages in my speech. In fact, becoming an interpreter means that you must master some languages in the world. The more words you learn, the better you can interpret.  ( ý này ko có thấy interesting , nên triển khai thêm)Another reason can be that it is a well-paid job. ( ?????) With such a high income, I will be able to support not only myself but also my family. Furthermore, I am likely to have many opportunities to practise my language skill with a foreign person and travel abroad which I really love. Hopefully, by making an effort everyday, I will make my dream come true.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (50 điểm)
0 phiếu

Choosing a suitable job can be one of the most difficult decisions we have to make in our lives.Personally, I would choose to become an interpreter as my carceer in the furture. Firstly, although it is thought that interpreting is a challenging job because it requires a wide  knowledge and many skills I still passionate about this job find it interesting to use two kind of languages in my speech. In fact, becoming an interpreter means that you must master some languages in the world which is really difficult. The more words you learn, the better you can interpret. Another reason can be that it is a well-paid job. With such a high income, I will be able to support not only myself but alsoback up my family. Furthermore, I am likely to have many opportunities to practise my language skill with a foreign person and travel abroad which I really love. Hopefully, by making an effort everyday, I will make my dream come true.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (2 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...