ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

52.1k thành viên

Ha Noi, May 19,2016

i am writing to express my sincerely apology for my inproper behavior in your history lesson yesterday. While you tried to teach us some interesting thiongs about world history, i gossiped with my friends and made noise. when you corrected me seriously i responed in a rude way. i saw you cried after leaving my class. later on that day, i immediately realized that my attitude was so impolite. i recognized how important history is and you enthusiasm to us. history shows us about human origin, wars,revolution and lots of meaningful lessons. you lectured us plenty of great things not only at school but in outdoor.

i am truly sory about everything. please accept my deepest regret and i promise that i am not going to commit again.

yours sincerely,

peter
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

i am writing to express my sincerely apology for my inproper behavior in your history lesson yesterday. While you tried to teach us some interesting thiongs about world history, i gossiped with my friends and made noise. when you corrected me seriously i responed in a rude way. i saw you cried after leaving my class. later on that day, i immediately realized that my attitude was so impolite. i recognized how important history is and you enthusiasm to us. history shows us about human origin, wars,revolution and lots of meaningful lessons. you lectured us plenty of great things not only at school but in outdoor.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 5, 2016 trong Opinion bởi Tieu Tuyet (0 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 2, 2015 trong Opinion bởi Thắm Huỳnh (11 điểm)
...