ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

Among all way to a healthy good. I think the first, you should proper diet. Breafast is a important so, it provides energy to the body to work a day. You can drink a glass of lemon juice in the morning. In order to vitamins C supplements for the body. In addition, you should drink much water, eat fruit to beautiful skin. In each mean, you should full eat nutrients such as: fat, mineral, vitamins, starch, protein. Dinner, you much restrict fats and starch, but it is also important to remember that fat is a necessary part of our diet and what matter most is the type of fat we eat foods. You should more relax, go to bed earler. Besides, you are often do exercise to healthy good, prevent disease, improve memory.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Mình viết lại bạn xem thử:
 
Have a good health, a mind, and full of energy for the activities of daily living. First; you should have a correct diet. Breakfast is an important so, it provides energy to the body to work a day. You can drink a glass of lemon juice in the morning. Vitamin's C supplements for the body. In addition, you should drink much water, eat fruit to beautiful skin. In each mean, you should be full eat nutrients such as fat, mineral, vitamins, starch, protein. Dinner, you much restrict fats and starch, but it is also important to remember that fat is a necessary part of our diet and what matter most is the type of fat we eat foods. You should more relax, go to bed earlier. Besides, you often do exercise to be healthy good, prevent disease, improve memory.   
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (23 điểm)
sửa nội dung bởi
0 phiếu

Breafast is a important so, it provides energy to the body to work a day.
In order to vitamins C supplements for the body.( in order to + V chứ ko phải + N) => in order to supply vitamín c fỏ the body
In addition, you should drink much water, eat fruit to have beautiful skin.
You should  relax more and, go to bed earlier.
you are have to do exercise to have healthy good body, prevent disease, improve memory.
Mình thấy mở bài chưa rõ ràng và kết bài cũng vậy
'I think the first...' mà ko có the second

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...