ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

52.1k thành viên

women's role has been changing a lot in mordern society. they play an integral role in both their homes and outside. in their family, they have to do everything. they not only raise children but also look after husband and household duties. they are busy working all day long, they are the last person to go to bed at night and the first person to get up in the morning. they can't be replace by no one else. morever, women have stable job in order to increase income to support and maintain the family. unlike the past, a growing number of women take part in many social activites. thereby, the possition of women has been affirmed in numberous aspects in life. therefore, the role of women and man becomes more equal. in closing, the women hold an important role in family and today's society
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Women's role has been changing a lot in mordern society. they play an integral role in both their homes and outside  in society. in their family, they have to do everything. they not only raise children but also look after husband and do household duties. they are busy working all day long, they are the last persons to go to bed at night and the first persons to get up in the morning. they can't be replace by no one else. morever, women have stable jobs in order to increase incomes to support and maintain the family. unlike the past, a growing number of women take part in many social activites. thereby, the possition position of women has been affirmed in numberous aspects in life. therefore, the roles of women and man becomes more equal. in closing, the women hold an important role in family and today's society.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
0 phiếu
women's role has been changing a lot in mordern society. they play an integral role in both their homes and outside society. in their family, they have to do everything. they not only raise children but also look after husband (and household duties). they are busy working all day long, they are the last person to go to bed at night and the first person to get up in the morning. they can't be replaced by no one else. morever, women have stable job in order to increase income to support and maintain the family. unlike the past, a growing number of women take part in many social activites. thereby, the possition of women has been affirmed in numberous many aspects in life. thereforeNowadays, the role of women and man becomes more equal. in closing, the women hold an important role in family and today's society
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...