ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

As a student i'm always busy with my schooling, i rarely have free time but when i do, i usually spend time watching films.
I love watching film because it helps to me relax and it also helps me to learn about other cultures.i sometime watching with my friend but personally,i prefer watching a lone as i can really focus on the film. As long as the film is interesting i don't mind watch it at home or at the cinema. Recently, i went to cinema to watch "Civil War", a fantastic film directed by Anthony Russo and Joe Russo. You should watch this, the film will definitely astonish you with excellent special effects and a deep storyline but understandable. In conclusion, there are many leisure activities that people can choose, but for me watching films is the watching films is the most interesting leisure activity.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

4 góp ý

–1 phiếu
As a student, I'm always busy with my schooling, I rarely have free time but when I do, I usually spend time watching films. I love watching the film because it helps me relax, and it also helps me to learn from other cultures. I sometimes watch with my friend but personally, I prefer watching alone as I can really focus on the film. As long as the film is interesting I don't mind watching it at home or at the cinema. Recently, I went to the cinema to watch "Civil War," a fantastic film directed by Anthony Russo and Joe Russo. You should watch this. The film will definitely astonish you with excellent special effects and a deep storyline but understandable. In conclusion, there are many leisure activities that people can choose, but for me, watching films is the watching film is the most interesting leisure activity.   
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (23 điểm)
+2 phiếu

As a student, i'm always busy with my schooling, i rarely have free time but when i do have free time, i usually spend time watching films.
I love watching film because it helps to me relax and it also helps me to learn about other cultures.i sometime watching with my friend but personally,i prefer watching a lone alone as so i can really focus on the film. As long as the film is interesting i don't mind watch it at home or at the cinema. Recently, i went to cinema to watch "Civil War", a fantastic film directed by Anthony Russo and Joe Russo. You should watch this, the film will definitely astonish you with excellent special effects and a deep storyline but understandable. In conclusion, there are many leisure activities that people can choose, but for me watching films is the watching films is the most interesting leisure activity.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (148 điểm)
–1 phiếu
As a student, I'm always busy with my schooling, I rarely have free time but when I do, I usually spend time watching films. I love watching the film because it helps me relax, and it also helps me to learn from other cultures. I sometimes watch with my friend but personally, I prefer watching alone as I can really focus on the film. As long as the film is interesting I don't mind watching it at home or at the cinema. Recently, I went to the cinema to watch "Civil War," a fantastic film directed by Anthony Russo and Joe Russo. You should watch this. The film will definitely astonish you with excellent special effects and a deep storyline but understandable. In conclusion, there are many leisure activities that people can choose, but for me, watching films is the watching film is the most interesting leisure activity.   
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (217 điểm)
0 phiếu

As a student I'm always busy with my schooling learning, I rarely have free time but when I do am in my free time, I usually spend time watching films (phần nghĩa nên xem lại).
I love watching film because it helps to (tớ chưa bao giờ thấy mẫu câu 'help + to_V') me relax and it also helps me to (sao bên kia 'help me+ V' mà đây lại 'help me + to_V' nhỉ) learn about other cultures.I sometime watching with my friends but personally,I prefer watching a lone alone as so I can really focus on the film. As long as the film is interesting I don't mind watch it at home or at the cinema. Recently, I went to cinema to watch "Civil War", a fantastic film directed by Anthony Russo and Joe Russo which starred Chris Evans, Scarlett Johanson (nhắc đến phim là giới thiệu ngôi sao diễn viên, chứ không phải đạo diễn). You should watch this, the film will definitely astonish you with excellent special effects and a deep storyline but understandable. In conclusion, there are many leisure activities that people can choose, but for me watching films is the watching films is the most interesting leisure activity.

 

P/s: khi viết chữ 'i' (nghĩa là tôi) thì ta nên viết hoa nó 'I' như trên mình đã sửa vậy.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

5 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 8, 2016 trong Other bởi Shade (0 điểm)
7 Góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 11, 2017 trong Other bởi frankovidaxt (87 điểm)
4 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 6, 2016 trong Other bởi Stephanie2412 (0 điểm)
4 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 6, 2015 trong Other bởi Thu Bi Gem (0 điểm)
...