ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.3k thành viên

i think community service is very important in social life. As you know, our social life has both the rich and the poor people. So it is necessary for us to take part in volunteer activities to help poor people and elderly people.

one, it is easy for us to collect clothes which we don't need for poor and needy people. Besides, we can join in volunteer activities in our country on Tet, Summer,etc. We spend some time talking with older people, share wih poor children. through this activities, it helps me develop better leadership skills by orgnizing fund raising, food drives and so on.

Do you think give blood? oh, i think that we ought to give blood every year because many people are in need them.

overcome community service, we wil get to do many interest things and take part in volunteer activities is a good idea.

all in all, we know that we can and will make a difference in people's lives everyday. I hope all of us will join in volunteer activities and you can bring joyful or only smile for everyone. Why don't we take part in activities on this Summer holiday?
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
i think community service is very important in social life. 
Do you think give blood, book .. every year because many people are in need them.
. I hope all of us will join in volunteer activities and enlightened
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 10, 2018 trong Trend (line) bởi nhikd7d (0 điểm)
...